Drugi dzień Edu Trendy 2012 rozpocznie się od spotkania z wiceministrem Sielatyckim. Opowie on uczestnikom o planach organizacji oświaty w trwającym roku szkolnym. Tuż po ministrze wystąpi gość specjalny - prof. Leszek Balcerowicz. W swojej prelekcji rozwinie od dawna głoszony przez siebie pogląd o tym, że szkoły powinny na siebie zarabiać. 

- Jeżeli chodzi o system, to generalnie powinien on przypominać konkurencyjny rynek. Różne jednostki o charakterze zarówno publicznym, jak i prywatnym, mogą na ten rynek wchodzić na takich samych warunkach i świadczyć usługi edukacyjne o określonym poziomie jakościowym. - mówił w wywiadzie dla "Dyrektora Szkoły". 
Podobnie jak w czwartek duża część spotkań poświęcona zostanie cyfryzacji szkół. Uczestnicy i goście Strefy Targów będą mieli okazję zobaczyć pokaz multimedialnej lekcji. Dowiedzą się również więcej o ciemnych stronach internetu oraz o udostępnianiu zasobów na zasadach otwartych licencji. 
Wiele atrakcji czeka na uczestników panelu poświęconego przedszkolom. Eksperci GIODO przedstawią zasady ochrony danych osobowych, które powienien znać każdy dyrektor przedszkola, a już o czternastej uczestnicy będą mieli okazje zdobyć wiele pożytecznych informacji na temat sposób skutecznego nauczania języków obcych w przedszkolu. Zebranych na wydarzeniu nauczycieli zainteresują z pewnością wystąpienia na temat autorytetu nauczyciela oraz jego praw i obowiązków. O autorytecie opowie Lucyna Bojarska, autorka książek  "Od walenia po łapach, do zmarszczenia brwi, czyli o środkach dyscyplinujących w szkole" oraz "Belfer na huśtawce. O autorytecie nauczyciela". Z kolei kwestię praw i obowiązków nauczycieli przedstawi dr Jerzy Grad.
Pełny program konferencji tutaj>>