UOKiK karze monopolistów na lokalnych rynkach

Blokowanie dostępu do składowiska odpadów przez miejscowego monopolistę oraz brak wymaganych informacji w umowach o dostawę ciepła - to dwie najnowsze decyzje Prezes UOKiK dotyczące lokalnych rynków.

24.02.2012

Wyższa stopa bezrobocia rejestrowanego w styczniu

Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy w końcu stycznia 2012 r. stanowili 13,2 proc.cywilnej ludności aktywnej zawodowo (w grudniu 2011 r. 12,5 proc., wstyczniu 2011r. 13,1 proc.).

24.02.2012

Dobre praktyki w ramach wdrażania CAF w samorządach

Samorząd terytorialny

Opublikowany został raport prezentujący dobre praktyki zidentyfikowane w trakcie samooceny CAF w JST. Przytoczone w raporcie przykłady dobrych praktyk dotyczyły między innymi doskonalenia...

24.02.2012

Resort finansów pozytywnie oceniony przez NIK

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła wykonanie zadań przez Ministra Finansów w obszarze opodatkowania akcyzą wyrobów alkoholowych w latach 2010-2011. Zdaniem NIK Minister prawidłowo...

24.02.2012