Będą nowe wzory informacji o przychodach z odsetek

Resort finansów przygotował projekt rozporządzenia wprowadzającego nowe wzory imiennych informacji o przychodach (dochodach) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu lub pośredniemu...

14.03.2012

Poradnik o tworzeniu licealnych ramówek

Ośrodek Rozwoju Edukacji przygotował poradnik dla dyrektora liceum ogólnokształcącego dotyczącego tworzenia szkolnych planów nauczania na rok szkolny 2012/13.Poradnik dostępny jest na stronie...

14.03.2012

W przedszkolach brakuje miejsc dla młodszych dzieci

Sześciolatki, które nie pójdą do I klasy, zajmą miejsca w przedszkolach przeznaczone dla najmłodszych. Gmina ma ustawowy obowiązek zapewnić wychowanie przedszkolne ich starszym kolegom i koleżankom...

14.03.2012

Coraz więcej ZMOKU w gminach

Samorząd terytorialny

Blisko 2500 gmin zostało wyposażonych, na zlecenie Centrum Projektów Informatycznych, w Zintegrowany Moduł Obsługi Końcowego Użytkownika, który automatyzuje funkcje urzędu związane m.in. z realizacją...

14.03.2012

Unia ujednolica zasady dziedziczenia

O całym spadku po osobie zamieszkałej za granicą postanowi jeden sąd. Decydować będzie prawo ostatniego miejsca jej pobytu na stałe. Parlament Europejski ujednolicił przepisy w tej sprawie.

14.03.2012