Urlopu ojcowskiego nie można brać na raty

Od 1 stycznia 2012 r. obowiązuje dwa razu dłuższy wymiar urlopu ojcowskiego. Zamiast dotychczas przysługującego jednego tygodnia pracownik rodzic ma prawo do dwóch tygodni urlopu ojcowskiego. Urlop...

26.06.2012

NSA: więzień ma prawo do internetu

Skazani mogą mieć w celach komputery z dostępem do internetu. Może na to zezwolić dyrektor zakładu karnego, jeżeli nie narusza to obowiązujących zasad porządku i bezpieczeństwa - stwierdził Naczelny...

26.06.2012

Sześciolatek u progu edukacyjnej dojrzałości

Rozpoczęcie przez sześciolatka edukacji szkolnej oznacza dla niego wejście w nową rolę. Wymaga to od dziecka osiągnięcia odpowiedniego stopnia dojrzałości. Pojęcie to nie jest jednak jednoznaczne....

26.06.2012

Na Węgrzech zaostrzono przepisy kodeksu karnego

Deputowani węgierskiego parlamentu rozszerzyli w poniedziałek, na wniosek rządu, pojęcie obrony koniecznej i obniżyli granicę wieku odpowiedzialności karnej za ciężkie przestępstwa z 14 do 12 lat....

25.06.2012

Sędziowie niemieckiego Sądu Konstytucyjnego w Polsce

Prawnicy

Rozpoczęła się wizyta sędziów Federalnego Sądu Konstytucyjnego Republiki Federalnej Niemiec w Polsce. Delegacji przewodniczy prof. dr. Andreas Vosskuhlen, na zaproszenie wystosował prezes Trybunału...

25.06.2012

Kolejne obietnice uregulowania pomocy prawnej pro bono

Ministerstwo Pracy zapowiada przygotowanie projektu ustawy, która ureguluje systemowo nieodpłatną pomoc prawną. Taką deklarację złożył w poniedziałek, 25 czerwca Krzysztof Więckiewicz, dyrektor...

25.06.2012

OZZL wyjaśnia premierowi powody zapowiadanego protestu

Drakońskie kary dla lekarzy i obciążenie biurokratycznymi czynnościami - to przyczyny zapowiadanego protestu lekarzy, który ma się zacząć 1 lipca - wskazał OZZL w liście do premiera Donalda Tuska. W...

25.06.2012