Rzecznik MŚP apeluje o nowelizację Tarczy Branżowej

Małe i średnie firmy Zwolnienie z ZUS Tarcza finansowa

Rzecznik małych i średnich przedsiębiorców Adam Abramowicz proponuje, aby znowelizować rozporządzenie dotyczące Tarczy Branżowej, tak aby wszystkie podmioty otrzymały "sprawiedliwą pomoc" za cały okres lockdownu danej branży. Źródłem sfinansowania pomocy mogłyby być pieniądze nie wykorzystane z dotychczasowych tarcz.

23.04.2021

MF nie oszczędza księgowych i doradców podatkowych – rusza duże badanie

Ordynacja Rachunkowość Doradca podatkowy

Księgowi i doradcy podatkowi są zgodni – ostatnie zmiany przepisów nie uprościły znacząco ich życia. Różne nowelizacje dokładają tylko kolejnych obowiązków. Pracę komplikuje dodatkowo epidemia Covid-19 i utrudnione kontakty z pracownikami skarbówki. Podobnych wyzwań jest więcej. Zapraszamy zatem do udziału w badaniu LEXOMETR Prawno-Gospodarczy.

23.04.2021

Represjonowany w 80. latach bez zadośćuczynienia - kasacja Prokuratora Generalnego

Wymiar sprawiedliwości

W 1982 roku Henryka B. został zatrzymany i tymczasowo aresztowany za rozpowszechnianie wspólnie i w porozumieniu z inną osobą, na terenie zakładu pracy, nielegalnych wydawnictw niepodległościowych. W 2009 r. próbował dochodzić przed Sądem Okręgowym w Koninie zadośćuczynienia za poniesione wówczas krzywdy. Sąd uznał jednak, że nie ma ku temu podstaw.

23.04.2021

Księgowanie różnicy wynikającej z przeceny wyrobów gotowych

Rachunkowość

Przy stosowaniu stałych cen ewidencyjnych wymagane jest uwzględnienie różnic, jakie występują pomiędzy zastosowaną ceną ewidencyjną a rzeczywistymi kosztami wytworzenia. W wyniku różnic pomiędzy cenami ewidencyjnymi a kosztami wytworzenia powstają tzw. odchylenia od cen ewidencyjnych wyrobów

23.04.2021

NIK: Laboratoria UOKiK wykonują za mało badań zabawek z tworzyw sztucznych

Z roku na rok rośnie na świecie produkcja tworzyw sztucznych, a głównym problemem dla środowiska i naszego zdrowia są dodatki, które się w nim znajdują. I mimo że w Polsce dwie inspekcje kontrolują przestrzeganie przepisów normujących zawartość substancji niebezpiecznych w tworzywach sztucznych, to liczba przebadanych próbek wciąż jest za mała, a badania trwają zbyt długo.

23.04.2021

Izba Dyscyplinarna SN nie zezwoliła na doprowadzenie sędziego Tulei do prokuratury

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

W nocy z czwartku na piątek, po ponad 20 godzinach posiedzenia, sędzia Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego Adam Roch nie zgodził się na doprowadzenie sędziego Sądu Okręgowego w Warszawie Igora Tuleyi na przesłuchanie do prokuratury, która zamierza postawić mu zarzuty karne. Zdaniem sądu, podejrzenie wobec Tuleyi jest niewystarczająco uprawdopodobnione dla wyrażenia zgody na zatrzymanie.

23.04.2021

Samochody w remizach stoją, bo nie ma kto jeździć

Samorząd terytorialny

W niektórych jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych brakuje kierowców. Tymczasem MSWiA nie zgadza się na zmianę przepisów, aby umożliwić prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych kierowcom z prawem jazdy kategorii „C”, którzy przekroczyli 65 rok życia. Dodatkowym problemem jest potrzeba rozwiązań systemowych zachęcających pracodawców do zwalniania druhów na akcje.

23.04.2021

Adwokaci, radcowie i komornicy chcą się szczepić jak zakłady pracy

Prawnicy Koronawirus szczepienia

Samorząd radcowski przygotowuje się do grupowych szczepień radców prawnych. Chce by odbyło się to na zasadach takich jak w zakładach pracy. Negocjacje warunków potencjalnej współpracy już trwają. W podobnym kierunku zmierza Naczelna Rada Adwokacka, a chętnych do szczepień grupowych w swoich izbach zbierają też komornicy.

23.04.2021

PFR umarza firmom subwencje, ale algorytm dla niektórych krzywdzący

Małe i średnie firmy Tarcza Antykryzysowa (zawieszona)

Polski Fundusz Rozwoju rozpoczął procedurę umorzenia subwencji z pierwszej tarczy finansowej. Przy mikrofirmach aż w 50 procentach skala zwrotu zależy od utrzymania miejsc pracy. Prawnicy wskazują, że algorytm przyjęty przez PFR nie oddaje do końca rzeczywistej skali zatrudnienia i może krzywdzić niektóre firmy z naturalną fluktuacją kadr, np. z branży budowlanej czy gastronomicznej.

23.04.2021

Ministerstwo Zdrowia o dwa dni skraca izolację pacjentów covidowych

Opieka zdrowotna Koronawirus

Osoby z klinicznymi objawami Covid-19 szybciej wyjdą z izolacji. Wystarczy, że minie 10 dni od wystąpienia objawów i jeden dzień bez gorączki. Obecnie minimalny czas kwarantanny wynosi 13 dni, w tym trzy - bez gorączki oraz objawów. Adam Niedzielski, minister zdrowia, zapewnia, że jedynie realizuje zalecenie Rady Medycznej. Eksperci uważają jednak, że to krok w złym kierunku, który zwiększy transmisję.

23.04.2021

Rodzic opiekujący się dzieckiem mimo otwartych żłobków i przedszkoli - może nie dostać zasiłku

Ubezpieczenia społeczne Koronawirus

Pracodawcy mają problem z wypłatą dodatkowego zasiłku opiekuńczego rodzicom, którym udzielili wolnego z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 8. ZUS i resort rodziny uważają, że rodzic ma prawo do zasiłku, ale tylko wtedy, gdy placówka zostanie zamknięta w sposób nieprzewidziany, albo dziecko nie zostanie przyjęte ze względu na obostrzenia.

23.04.2021

Niepewny los nowego kodeksu etyki adwokackiej, "nowa" NRA chce dyskusji

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Adwokaci nie mają szczęścia do swoich zasad etyki. Projekt, który miał je unowocześnić, powstawał przez kilka lat, a rezultat nie zyskał poparcia całego środowiska. Wskazywano m.in., że część zapisów stanie się kulą u nogi adwokata. Coraz częstsze są więc głosy, że wrześniowy Krajowy Zjazd Adwokatury nie poprze tej propozycji. Nowa NRA chce się na to przygotować i zaczyna prace nad alternatywą.

23.04.2021

Poznaj obowiązki pracownika i pracodawcy przy rozwiązaniu umowy o pracę

Prawo pracy

Złożenie oświadczenia przez strony stosunku pracy o jego rozwiązaniu, czy to w drodze porozumienia stron, za wypowiedzeniem, czy też bez wypowiedzenia, to dopiero początek drogi, którą pracodawca i pracownik muszą przejść w celu ostatecznego, zgodnego z prawem zakończenia współpracy. W praktyce tego rodzaju zdarzeniom często towarzyszą negatywne emocje,

23.04.2021

Ustawa podpisana - edukacja domowa nie tylko tam, gdzie dziecko mieszka

Szkoła i uczeń

Zniesienie obowiązku przypisania ucznia w edukacji domowej do szkoły w tym województwie, w którym mieszka, a także wymogu uzyskiwania opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej dla rozpoczęcia edukacji domowej – zakłada nowelizacja ustawy Prawo oświatowe, którą podpisał prezydent Andrzej Duda.

22.04.2021

W części województw ograniczenia epidemiczne trochę mniejsze

Koronawirus

W 11 województwach o stosunkowo niskiej liczbie zakażeń od poniedziałku przywracana jest nauka klas I - III w szkołach w systemie hybrydowym. Od tego dnia będą tam mogły też wznowić działalność niektóre zakłady usługowe, m.in. fryzjerskie i kosmetyczne. Rozporządzenie w tej sprawie ukazało się w czwartek w Dzienniku Ustaw. Kolejne zmiany w tym kierunku mają być ogłoszone w przyszłym tygodniu.

22.04.2021

Jednakowa cena książki ma pomóc branży wydawniczej

Domowe finanse VAT Finanse

Polska Izba Książki przedstawiła projekt ustawy o ochronie rynku książki. Chodzi o wprowadzenie zasady, zgodnie z którą przez 12 miesięcy od wydania tytułu będzie obowiązywała jednakowa cena okładkowa. Sklepy natomiast mogłby stosować maksymalnie 5-procentowy rabat.

22.04.2021

Rząd zwiększa fundusz dla gmin popegeerowskich

Samorząd terytorialny Finanse samorządów

Premier Mateusz Morawiecki podjął decyzję, że budżet na inwestycje dla gmin popegeerowskich w ramach aktualnego naboru został zwiększony z 250 mln zł do 340 mln zł. Wnioski, które wpłynęły do wojewodów są obecnie opiniowane. Nabór będzie rozstrzygnięty w połowie maja – poinformował w czwartek wiceminister Paweł Szefernaker.

22.04.2021

Szklany sufit dla kobiet wciąż jest na politechnikach

Szkolnictwo wyższe

Udział kobiet zatrudnionych na wszystkich uczelniach publicznych w roku akademickim 2019/2020 wyniósł 46 proc. Biorąc jednak pod uwagę tylko uczelnie techniczne, wskaźnik ten spada do 32 proc. Kobietom jest trudniej również osiągnąć tytuł profesora - wynika z raportu „Kobiety na politechnikach 2021”.

22.04.2021

Eksperci Batorego: Do Strasburga potrzebny sędzia niezależny i z autorytetem

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Konieczne jest wyłonienie trojga kompetentnych, niezależnych i cieszących się niekwestionowanym autorytetem kandydatów na sędziego z Polski w Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu - stwierdzają eksperci Fundacji Batorego, nawiązując do sporu w związku z przekazanymi już przez polski rząd kandydaturami. Po ich odrzuceniu, procedura ma być przeprowadzona ponownie.

22.04.2021