- Decyzję o tym, czy pacjent powinien zostać zoperowany oraz czy nie ma ku temu żadnych przeciwwskazań podejmuje lekarz, który opiekuje się pacjentem w szpitalu. Taką decyzję podejmuje m.in. na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia, które wystawił pacjentowi lekarz POZ. Jednak to na lekarzu, który pracuje w szpitalu, spoczywa obowiązek oceny czy pacjent może być operowany. Powinien zatem zlecić stosowne badania, w razie potrzeby skonsultować pacjenta z innymi lekarzami, tak aby mógł podjąć ostateczną decyzję co do konieczności przeprowadzenia zabiegu - zaznacza Rzecznik Praw Pacjenta.

Sprawdź w LEX: Ile ważne jest zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza dla celów pomocy społecznej, np. przyznania pomocy finansowej? >

Czytaj także na Prawo.pl: Opłata za zaświadczenie lekarskie zależy od jego celu

RPP podkreśla, że pacjent nie może być odsyłany do swojej przychodni rodzinnej tylko po to, aby lekarz POZ wystawił mu zaświadczenie o braku przeciwwskazań do operacji. - Lekarz rodzinny nie ma obowiązku wydania takiego zaświadczenia. - Szpital nie może również uzależnić przeprowadzenia operacji od wystawienia tego dokumentu przez lekarza rodzinnego - dodaje. 

Sprawdź w LEX: Czy szpital może wydać skazanemu ubiegającemu się o przepustkę zaświadczenie o pobycie w szpitalu jego matki? >