RPO interweniuje w sprawie służby policjantek z małymi dziećmi w niedziele, święta i w nocy

Prawo pracy

Przepisy zakazują wyznaczania do służby w niedzielę, święto czy w nocy policjantek opiekujących się małymi dziećmi - jeśli z takiego uprawnienia w tym czasie nie korzysta drugie z rodziców lub opiekun. Policjantki skarżą się Rzecznikowi Praw Obywatelskich na praktyczne stosowanie tego przepisu. Marcin Wiącek poprosił o wyjaśnienia komendanta głównego policji.

03.11.2021

Minister zapowiada nowy system ubezpieczeń upraw rolnych

Prawo cywilne

Powszechność ubezpieczeń, dopłaty do składki ubezpieczeniowej do 65 proc. - to elementy nowego systemu ubezpieczeń, który zapowiada minister rolnictwa i rowoju wsi. - Marzy mi się system ubezpieczeń wzajemnych, by niewykorzystane środki przechodziły na następne lata - dodaje Henryk Kowalczyk.

03.11.2021

NIK: Świętokrzyskie centra kształcenia nie uwzględniają aktualnych potrzeb rynku pracy

Samorząd terytorialny Zarządzanie oświatą

Świętokrzyskie centra kształcenia praktycznego, ustawicznego i zawodowego pozwalają uzupełniać wiedzę i doskonalić umiejętności zawodowe, ale ani przy planowaniu, ani przy realizacji działalności edukacyjnej nie uwzględniają potrzeb rynku pracy, a ich znaczenie na wojewódzkim rynku edukacyjnym maleje - to najważniejsze wnioski płynące z raportu opublikowanego w środę przez NIK.

03.11.2021

Prezydencki projekt ws. sędziów pokoju trafi do Sejmu

Wymiar sprawiedliwości

Prace nad rozwiązaniami dotyczącymi sędziów pokoju od wiosny prowadził zespół pod kierownictwem prof. Piotra Kruszyńskiego. Został on powołany przez prezydenta po rozmowach z Pawłem Kukizem. Propozycja wprowadzenia instytucji sędziów pokoju do polskiego systemu sądownictwa to jeden ze sztandarowych projektów Kukiz'15. Według projektu mają oni orzekać w drobnych sprawach karnych i cywilnych.

03.11.2021

W sądach burza, tym razem o nagrody - powód wytyczne MS

Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy

Decyzjami Ministerstwa Sprawiedliwości do sądów poszły środki na nagrody dla pracowników sądowych, asystentów, specjalistów OZSS i kuratorów. Problem w tym, że resort przesłał też wytyczne jakie trzeba spełnić kryteria by je uzyskać. Jedna nich to 100 proc. frekwencja w październiku - kiedy to wielu pracowników sądów poszło na L4 w związku z trwającymi protestami i "rozkręcała się" czwarta fala koronawirusa.

03.11.2021

Indos wekslowy dzięki sądom już nie taki sztywny

Prawo gospodarcze Finanse

W praktyce pojawia się wiele problemów związanych ze skutecznością nabycia przez indos praw wynikających z weksla. Chodzi o zbyt duży formalizm. Sądy zauważyły jednak problem i zaczęły orzekać, że nie może być on nadmierny, gdyż prowadziłoby to nie do ułatwienia obrotu wekslowego, ale jego utrudnienia.

03.11.2021

Godziny wspomagające nie dla klasy pracującej zdalnie

Kadry w oświacie

Przepis rozporządzenia jest jasny - szkoła nie może zdalnie prowadzić zajęć wspomagających, które minister edukacji i nauki wprowadził, aby odrobić straty wynikające ze zdalnego nauczania. Nie ma tu nawet wyjątku dla placówek, które z powodu zachorowania któregoś z uczniów lub nauczycieli pracują online.

03.11.2021

Zatory płatnicze - ustawa trochę działa, ale będą zmiany

Rynek i konsument Finanse

Szykuje się lifting ustawy antyzatorowej. Z zapowiedzi wynika jednak, że fajerwerków nie ma co się spodziewać. Ministerstwo Rozwoju i Technologii chce rozszerzyć obowiązek składania oświadczenia o swoim statusie na wszystkich dużych przedsiębiorców oraz usprawnić postępowania prowadzone przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zakresie zatorów płatniczych.

03.11.2021

Wyrok TK groźny dla pacjentek i lekarzy. Potrzebne standardy działania

Prawo karne Opieka zdrowotna

Czy to wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji przyczynił się do śmierci 30-letniej kobiety? Być może w tej konkretnej sprawie - nie, jednak zdaniem prawników ten wyrok powoduje, że lekarze kierują się czasem strachem, a nie wiedzą medyczną. Konieczne są standardy pokazujące, kiedy życie i zdrowie kobiety jest ważniejsze od życia płodu i zapewnienie lekarzom m.in. możliwości konsultacji z drugim specjalistą.

03.11.2021

Rekrut ma mieć łatwiej w służbie cywilnej, a firma - trzymać etat

Administracja publiczna Służba cywilna

Dwuletnia ochrona zatrudnienia dla żołnierzy dobrowolnej służby wojskowej i preferencje przy zatrudnianiu w administracji publicznej - takie zapisy mają pojawić się w ustawie obronie Ojczyzny. Rozwiązania te krytykują pracodawcy, wątpliwości mają też przedstawiciele służby cywilnej. Uznają przywileje dla byłych żołnierzy, ale nie kosztem firm i standardów w administracji.

03.11.2021

Zmiany w Polskim Ładzie spowodują chaos w interpretacjach podatkowych

Ordynacja Rachunkowość Doradca podatkowy Polski Ład

Podatkowa część Polskiego Ładu czeka już tylko na podpis prezydenta i publikację w Dzienniku Ustaw. Większość przepisów wejdzie w życie 1 stycznia 2022 roku. Wtedy też pojawi się problem z wydawanymi obecnie interpretacjami podatkowymi. Przyjmuje się, że chronią one podatników do czasu zmiany brzmienia przepisów – tymczasem "ład" zmienia większość norm dotyczących PIT i CIT.

03.11.2021

Minister znów mówi o dostępie do informacji o szczepieniu pracowników, a ustawy nie ma

Prawo pracy RODO Koronawirus szczepienia

Rząd wciąż zapowiada nowelizację ustawy covidowej, by umożliwić pracodawcom dostęp do informacji o zaszczepieniu pracowników. Minister zdrowia zapowiada nawet, że ma on trafić do Sejmu na najbliższe posiedzenie, ale nikt go dotąd nie widział. Prawnicy twierdzą, że to działania mające w przyszłości zabezpieczyć szefa resortu przed odpowiedzialnością konstytucyjną.

03.11.2021

UOKiK wymusił na bankach zwrot opłat za spłacone kredyty

Rynek i konsument Finanse

Bank Pocztowy i Plus Bank dołączyły do instytucji prawidłowo rozliczających się z konsumentami, którzy przed terminem spłacili pożyczki - poinformował Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. I przypomniał, że w takiej sytuacji kredytodawca musi zwrócić proporcjonalną część – obliczoną metodą liniową - wszystkich pobranych opłat, w tym m.in. prowizji.

02.11.2021

Rząd przyjął przepisy podatkowe dotyczące zarządców infrastruktury kolejowej

Samorząd terytorialny Podatki i opłaty lokalne

Rada Ministrów przyjęła projekt zmian w podatkach i opłatach lokalnych, który w założeniu ma doprecyzować zakres zwolnienia od podatku od nieruchomości, w szczególności gruntów zajętych na prowadzenie działalności przez zarządców infrastruktury kolejowej i operatorów obiektów infrastruktury usługowej. Projektowane przepisy krytykują samorządowcy.

02.11.2021

Dokumenty marynarskie zachowają ważność przez 90 dni od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii

Samorząd terytorialny Domowe finanse Małe i średnie firmy Transport

Dokumenty marynarskie zachowają ważność przez 90 dni od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii – zdecydował we wtorek rząd we wtorek przyjmując projekt nowelizacji ustawy w sprawie COVID-19. Wszystko po to, by umożliwić im powrót do kraju celem odnowienia dyplomu lub świadectw przeszkolenia.

02.11.2021

Nie będzie wcześniejszych emerytur dla nauczycieli

To nie jest propozycja dla wszystkich nauczycieli! Dotyczy tylko tych, którzy w latach 2009 – 2013 osiągnęli staż pracy 30 lat, w tym 20 lat w oświacie - tak zmiany dotyczące nauczycielskich emerytur komentuje Związek Nauczycielstwa Polskiego. Cześć pedagogów miała nadzieje na przywrócenie wcześniejszej emerytury.

02.11.2021

Rada Ministrów przyjęła strategię wodorową

Rynek Prawo gospodarcze

Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia „Polskiej strategii wodorowej do roku 2030 z perspektywą do 2040 r.”, przedłożoną przez ministra klimatu i środowiska. Dokument przewiduje opracowanie programów wsparcia budowy gospodarki wodorowej, przy czym pomoc ta ma objąć wyłącznie wodór niskoemisyjny, tj. ze źródeł odnawialnych oraz powstały przy wykorzystaniu technologii bezemisyjnych.

02.11.2021

RPO: Brak transmisji obrad narusza przepisy o jawności działania władz gminy

Samorząd terytorialny RODO

Rada Miejska w Bobowej przez ponad rok nie transmitowała sesji. Rzecznik praw obywatelskich zwrócił uwagę, że takie działanie to poważne naruszenie art. 61 Konstytucji, gwarantującego prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy. Przypomniał wojewodzie małopolskiemu, że zapewnienie przestrzegania przepisów jest obowiązkiem wojewody jako organu nadzoru.

02.11.2021

Wystawiono 170 tysięcy mLegitymacji studenckich

Dla studenta

mLegitymacja studencka jest częścią aplikacji mObywatel. mLegitymacja studencka to nic innego, jak legitymacja studencka w telefonie. Spełnia te same funkcje, co tradycyjna wersja dokumentu. O to, by studenci mogli skorzystać z udogodnienia, powinien zadbać rektor uczelni.

02.11.2021

Branża eventowa jest zadłużona po uszy i boi się czwartej fali pandemii

Rynek Małe i średnie firmy Koronawirus

Choć targi, kongresy i konferencje ruszyły pełną parą, przedsiębiorstwa zajmujące się eventami wciąż z niepokojem patrzą w przyszłość. Jak wynika z bazy danych Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej, w czasie pandemii zadłużenie firm branży MICE wzrosło o ponad 10 mln zł i sięga obecnie prawie 27 mln zł. Firmy te odrabiają straty i po cichu liczą na szybkie unormowanie rynku.

02.11.2021