Samorządowe programy jakości powietrza pod lupą NIK

Samorząd terytorialny

Krakowski oddział Najwyższej Izby Kontroli sprawdza dlaczego utrzymuje się wysoki poziom zanieczyszczeń, choć samorządy opracowały programy poprawy jakości powietrza pisze Dziennik Polski.

27.08.2014

Wirtualna rekrutacja coraz bardziej popularna

HR

Wirtualne rozmowy są coraz częściej wykorzystywaną metodą rekrutacji pracowników. Wideokonferencje, rozmowy telefoniczne iza pośrednictwem Skypea pozwalają zaoszczędzić czasi dają możliwość...

27.08.2014

Solidarność pozytywnie o zmianach w kodeksie pracy

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ Solidarność pozytywnie oceniło projekt zmian w Kodeksie pracy, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Jednocześnie postulując, aby projektodawca traktował obszar...

27.08.2014

Prezydent podpisał ustawę o rencie socjalnej

Ubezpieczenia społeczne

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał we wtorek nowelizację ustawy o rencie socjalnej, zgodnie z którą aby uzyskać rentę, nie będzie trzeba przebywać na terytorium Polski, a jedynie posiadać w...

27.08.2014

NIK wytyka ZUS słabą egzekucję składek

ZUS słabo ściąga należności od niepłacących składek, z poślizgiem wszczyna egzekucje, a niektórym bez uzasadnienia umarza postępowania twierdzi NIK w raporcie, do którego dotarłaRzeczpospolita.

27.08.2014

Rząd: listy zastawne ożywią rynek hipoteczny

Zmiany zawarte w założeniach do ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych powinny pozytywnie wpłynąć na rozwój listów zastawnych emitowanych przez banki hipoteczne - uznał rząd, przyjmując...

27.08.2014