Wolters Kluwer Polska S.A. partnerem strategicznym konferencji medycznej:  „Komunikacja w relacji pacjent - rodzina - personel medyczny” organizowanej przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz  Naczelną Izbę Lekarską.
Celem konferencji jest przekazanie uczestnikom aktualnej wiedzy oraz kształtowanie praktycznych umiejętności komunikowania się personelu medycznego z pacjentem na różnych poziomach oraz specjalizacjach. Za udział w konferencji przysługują punkty edukacyjne dla lekarzy.

Konferencja obejmować będzie trzy panele tematyczne związane z omówieniem następujących zagadnień:
- znaczenia komunikacji w procesie terapeutycznym
- wybranych zagadnień komunikacji w opiece specjalistycznej
- etyczno – prawnych uwarunkowań komunikacji w procesie terapeutycznym pacjentów i ich rodzin

Po części wykładowej dla uczestników konferencji przewidziany jest panel dyskusyjny z udziałem ekspertów.
Konferencja odbędzie się w Kampusie Uniwersyteckim UKSW przy Wóycickiego 1/3.

Szczegółowe informacje i rejestracja na stronie www.cecib.uksw.edu.pl, tel. 22 5699748; 505724094.

Serdecznie zapraszamy!