Osoby nękane, zastraszane oraz dotknięte przemocą na tle seksualnym unikną czasochłonnych formalności, dochodząc swoich praw. Nowe zasady mają włączyć środki ochrony cywilnoprawnej do wspólnych ram prawnych dotyczących odpowiedzialności karnej.

Źródło: Rzeczpospolita