UE uzgodniła ramy polityki klimatycznej do 2030 r.

Środowisko

Liderzy UE uzgodnili w Brukseli ramy nowej polityki klimatycznej do 2030 r. Rząd ocenia, że polskie postulaty zostały spełnione i polityka ta nie obciąży naszej gospodarki. Eksperci wyrażają pewne...

27.10.2014

Tysiąc złotych więcej na ucznia w małej szkole

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego przyjęła projekt podziału subwencji oświatowej na 2015 r. Zaplanowano podwyżki dla najmniejszych szkół - dostaną o tysiąc złotych więcej na każdego...

27.10.2014

Od 1 stycznia 2015 r. zmiany w finansach publicznych

Zwiększenie efektywności zarządzania płynnością sektora finansów publicznych i obniżenie potrzeb pożyczkowych budżetu państwa oraz długu publicznego zakłada nowelizacja ustawy o finansach publicznych...

27.10.2014

Dotacja źródłem finansowania działalności

Małe i średnie firmy

Uzyskiwane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej dofinansowania stanowią często podstawę finansową podjęcia takiej działalności, jak również jej rozwoju. Podatkowe regulacje dotacji...

27.10.2014

Rynek sprzedaży bezpośredniej wciąż rośnie

W tym roku wartość sprzedaży bezpośredniej wzrosła o 4 proc. w stosunku do roku 2013, kiedy przekroczyła 2,7 mld zł. Prawie 80 proc. to kosmetyki, ale inne grupy produktów też sprzedają się coraz...

27.10.2014

VIII konferencja dot. zielonych zamówień publicznych

Zamówienia publiczne

Środowiskowe aspekty w zamówieniach publicznych będą tematem VIII dorocznej konferencji organizowanej przez Urząd Zamówień Publicznych. Spotkanie odbędzie się 20 listopada br. w Warszawie, w Pałacu...

27.10.2014

E-recepty pomogą sprawdzić dostępność leku

System elektronicznych recept pozwoli umożliwi sprawdzenie, czy dany lek jest dostępny w aptece i czy można przepisać jego zamiennik, który często bywa tańszy niż produkt oryginalny.

27.10.2014

BCC popiera płatne soboty pracujące

Business Centre Club popiera nowelizację Kodeksu pracy umożliwiającą udzielanie pracownikowi za pracę w dniu wolnym od pracy rekompensaty analogicznej do tej, jaka istnieje w stosunku do pracy w...

27.10.2014