Za przyjęciem uchwały zagłosowało 24 radnych, siedmiu było przeciw – poinformowała rzeczniczka prezydenta Lublina Beata Krzyżanowska.

W budynkach wielorodzinnych (np. w blokach) opłata miesięczna od gospodarstwa zamieszkałego przez jedną osobę wyniesie 12 zł za odpady segregowane i 18 zł - za niesegregowane; dla dwóch osób zamieszkujących lokal – 25 zł za segregowane i 36 zł za niesegregowane; a dla gospodarstwa zamieszkałego przez trzy osoby i więcej - 39 zł za segregowane i 55 zł za niesegregowane.

Inne stawki dotyczyć będą domów jednorodzinnych. Tam, gdzie mieszka jedna osoba, opłata miesięczna wyniesie 30 zł za odpady segregowane i 38 zł - za niesegregowane; w gospodarstwach dwuosobowych - 40 zł za segregowane i 55 zł za niesegregowane. W przypadku domu zamieszkałego przez trzy osoby i więcej będzie to - 50 zł za segregowane i 76 zł za niesegregowane.

Nowe opłaty będą obowiązywać od 1 lipca 2013 r.

Uchwalone stawki opłat uwzględniają zgłoszone przez radnych poprawki do pierwotnego projektu ws. stawek zaproponowanych przez prezydenta Lublina. Prezydent zgodził się na postulowaną przez radnych klubu PO obniżkę stawki do 30 zł dla gospodarstw jednoosobowych w domkach jednorodzinnych. Uwzględnił też postulowaną przez radnych klubu Wspólny Lublin obniżkę stawki o 1 zł dla mieszkańców bloków oraz obniżenie o 5 zł stawki dla domów jednorodzinnych zamieszkałych przez trzy osoby i więcej.

Znacznego obniżenia wszystkich stawek zaproponowanych przez prezydenta - m.in. w blokach o ok. połowę – chcieli radni PiS.

Władze miasta twierdziły, że tak duże obniżki stawek, jak proponuje PiS nie mogą być uwzględnione. Jak tłumaczyła wtedy Krzyżanowska, system zagospodarowania odpadów, który wymusza na gminach nowa ustawa, obejmuje zarówno wywóz śmieci, jak i ich segregowanie, utylizację, a także składowanie na wysypiska. „Ten system jest droższy i musi mieć zapewnione finansowanie, a nawet jeśli powstaną jakieś ewentualne nadwyżki, to nie mogą być one przeznaczane na inne cele” - zaznaczyła.

Roczny koszt funkcjonowania systemu odbioru i utylizacji odpadów w Lublinie szacowany jest na ok. 50 mln zł. W mieście rocznie powstaje ok. 110 tys. ton odpadów. Według szacunków 79 proc. śmieci w Lublinie tworzą gospodarstwa z budynków wielorodzinnych, 21 proc. - z budynków jednorodzinnych. Łącznie w Lublinie jest 144 tys. 634 gospodarstw domowych.

Władze miasta spodziewają się, iż w nowym systemie zagospodarowania odpadów będzie ok. 30 proc. więcej śmieci – chodzi o te, które dotychczas lądowały w lasach, w rowach lub zalegały na prywatnych działkach.

Nowe stawki opłat za wywóz i zagospodarowanie śmieci to konsekwencja nowej ustawy o utrzymaniu czystości w gminach, według której odpowiedzialność za gospodarkę odpadami - organizację ich odbioru od mieszkańców i utylizację - ponosi gmina.

Gminy są zobowiązane, aby do końca 2020 r. poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów takich jak papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne wynosił co najmniej 50 proc. w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. Do lipca 2020 r. odpady ulegające biodegradacji składane na składowiskach mają nie przekraczać 35 proc. całkowitej masy tych odpadów.

ren/ amac/