Prezes NFOŚiGW poinformowała na konferencji prasowej, że wspólny program narodowego i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska o nazwie KAWKA ruszył i będzie realizowany przez pięć lat. Program finansują: NFOŚiGW (400 mln zł) oraz wojewódzkie fundusze (także 400 mln zł).


Program nawiązuje do dyrektywy unijnej CAFE (Clean Air for Europe) z maja 2008 roku ws. jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy. Dyrektywa wskazuje, że najważniejszym celem działań w zakresie ochrony powietrza jest ograniczenie zanieczyszczeń. Chodzi o to, by zmniejszyć ryzyko zachorowań wynikających z występowania w powietrzu szkodliwych np. pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5 i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych. Związki te powstają w trakcie np. spalania drewna, pracy pieców koksowniczych, są obecne w spalinach samochodowych.


Dyrektor departamentu ochrony powietrza w resorcie środowiska Małgorzata Wejtko przypomniała, że rok 2013 został ogłoszony przez Komisję Europejską rokiem powietrza. Dyrektywa, jak i program dotyczą miejsc, gdzie normy zanieczyszczonego powietrza są przekraczane - dodała. Powiedziała, że ministerstwo prowadzi prace nad krajowym programem ochrony powietrza.


Główny specjalista Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska Barbara Toczko podkreśliła, że "na obszarze wszystkich województw są miejsca, gdzie występują przekroczenia poziomów dopuszczalnych dla pyłów PM10 i PM2,5. Im drobniejszy jest ten pył, tym bardziej jest niebezpieczny dla człowieka".


Dodała, że największe stężenia pyłów występują w południowej i centralnej Polsce, szczególnie w dużych aglomeracjach.


Wiceprezes NFOŚiGW Barbara Koszułap oceniła, że program KAWKA może pomóc w likwidacji tzw. niskich emisji. Niskimi emisjami są zanieczyszczenia pochodzące z lokalnych kotłowni węglowych i domowych pieców grzewczych. Dodała, że fundusze będą m.in. finansować likwidacje kotłowni lub palenisk węglowych poprzez przyłączanie budynków np. do miejskiej sieci ciepłowniczej.


Rozbudowywane i modernizowane będą również sieci ciepłownicze, promowane będzie zastosowanie kolektorów słonecznych. Pieniądze będą także przeznaczane na termomodernizację budynków, na niskoemisyjny transport miejski czy na projekty edukacyjne.


Barbara Koszułap poinformowała też, że narodowy fundusz wraz z wojewódzkimi oddziałami będą finansować 90 proc. kosztów inwestycji (45 proc. NFOŚiGW - 45 proc. WFOŚiGW).


Obecny na konferencji zastępca prezesa małopolskiego WFOŚiGW Józef Kała powiedział PAP, że województwo małopolskie jest szczególnie dotknięte zanieczyszczeniem powietrza pyłami zawieszonymi. Dodał, że fundusz będzie nadal wspierał likwidację lokalnych kotłowni i pieców węglowych - zwłaszcza w Krakowie. "Mamy już podpisany program z Krakowem np. na likwidację palenisk węglowych. Jeżeli właściciel wymieni piec węglowy na gazowy, to połowę kredytu udzielonego przez Bank Ochrony Środowiska spłacamy my, czyli wojewódzki fundusz (do 4 tys. zł )" - powiedział. 

mick/ amac/ jra/