W miniony wtorek, prezydent miasta złożył projekt uchwały, w której zaproponował opłaty wyliczane od powierzchni lokalu mieszkalnego. Według tej propozycji opłaty wynosiłby od: lokalu mieszkalnego do 40 metrów kw. - 29 zł, natomiast od 40,01 do 80 m kw. - 42 zł, a powyżej tej powierzchni - 55 zł. Jeśli zbiórka nie będzie selektywna, stawki będą o 50 proc. wyższe.

Prezydent miasta jest popierany w radzie przez Platformę Obywatelską, która ma większość. Na czwartkowej konferencji prasowej przedstawiciele tego klubu poinformowali, że zaproponują zmiany w propozycji prezydenta i obniżą te stawki.

W przypadku zbiórki selektywnej będzie to odpowiednio, w zależności od wielkości mieszkania czy domu: 24 zł, 38 zł i 49 zł.

Radni PO chcą też, aby został stworzony program dopłat dla samotnych osób starszych. Proponują, by takie osoby mogły dostać po 5 zł miesięcznie dopłaty, niezależnie od wielkości mieszkania.

Radni uważają, że proponowane rozwiązanie, czyli system opłat oparty o powierzchnię mieszkania lub domu ma charakter prorodzinny, jest korzystny dla rodzin wielodzietnych oraz o niewysokich dochodach (czyli mieszkających w mniejszych lokalach). W ich ocenie sam system naliczania opłat jest prosty i stabilny, także łatwy do weryfikacji.

Jak wyliczyli radni z PO, cały system gospodarki odpadami w mieście, przy takich stawkach, kosztowałby ok. 49 mln zł rocznie. To o 8 mln zł mniej, niż wcześniej wyliczała to spółka komunalna "Lech", która ma odpowiadać za działanie systemu.

Radni uważają, że oszczędności powstaną w administrowaniu systemem, a także w tym, że nie od razu będą musiały powstać wszystkie zaplanowane specjalne punkty (tzw. gniazda) do zbiórki śmieci po selekcji.

Wcześniej władze Białegostoku proponowały system naliczania opłat za wywóz śmieci w oparciu o liczbę osób w gospodarstwie domowym. Stawki były dwie: 24 zł dla osób samotnych i 48 zł za rodzin dwu- i więcej osobowych.

Stawki spotkały się jednak z krytyką opozycji z PiS i SLD, która chciała niższych opłat. Na ostatniej sesji prezydent sam wycofał temat z porządku obrad, po czym złożył projekt uchwały z inną metodą naliczania opłat i innymi stawkami.

Obowiązująca od pierwszego stycznia 2012 r. tzw. ustawa śmieciowa nakłada na gminy obowiązek całkowitego przejęcia odpowiedzialności za gospodarkę odpadami komunalnymi.

Od 1 lipca gmina przejmie obowiązki związane z odbiorem, transportem, odzyskiem i unieszkodliwianiem wszystkich odpadów komunalnych. Samorządy będą także zobligowane do odbioru i zagospodarowania odpadów zielonych, odpadów niebezpiecznych i wielkogabarytowych, a także usuwania odpadów z nielegalnych wysypisk. 

rof/ amac/