Polska coraz bardziej przyjazna biznesowi

Polska zajęła 32. miejsce w zestawieniu 189 państw ocenianych pod kątem łatwości prowadzenia prywatnych firm. Z rankingu Banku Światowego Doing Business na 2015 r. wynika, że ułatwienia poprawiające...

30.10.2014

Uczniowie lekceważą dodatkowe zajęcia

Dodatkowe zajęcia wyrównawcze oraz lekcje dla najzdolniejszych świecą pustkami. Nauczyciele zwracają uwagę, że nie mają środków, by zmotywować podopiecznych.

30.10.2014

Lekarze grożą, że nie podpiszą kontraktów z NFZ

Lekarze rodzinni grożą niepodpisaniem kontraktów z NFZ, ponieważ uważają, że zielona karta pacjenta onkologicznego to biurokratyczny absurd. Karta jest elementem tzw. pakietu kolejkowego, będą ją...

30.10.2014

Komisje ds. zdarzeń medycznych działają zbyt wolno

Główną przyczyną opóźnień w działaniach komisji ds. orzekania o błędach medycznych jest długi czas oczekiwania na opinię biegłych oraz trudności w zebraniu wymaganego składu orzekającego informuje...

30.10.2014

Firmy dotknięte rosyjskim embargiem otrzymają pomoc

Przedsiębiorcy, którzy stracili na blokadzie eksportu polskich towarów do Rosji otrzymają wsparcie - dopłaty do wynagrodzeń pracowników i szkoleń oraz opłacenie składek na ZUS. W latach 2015-2016...

30.10.2014