Będąca osią całego procesu porcelanowa figurka kiści winogron, opisana w akcie oskarżenia jako „antyczny wyrób  o charakterze artystycznym”, uległa przepadkowi.
Środowa rozprawa apelacyjna stanowiła kontynuację posiedzenia, które odbyło się na początku tego roku. Wtedy to, Sąd rozpoznający sprawę zdecydował, że dla jej pełniejszego zbadnia musi dokonać oględzin porcelanowej figurki kiści winogron, za której bezprawne przyjęcie skazana została w I instancji Urszula L. Bezpośrednie zapoznanie się z głównym dowodem rzeczowym pozwoliło Sądowi Okręgowemu przyjąć częściowo odmienne wnioski, od tych które poczynił rozpoznający pierwotnie sprawę Sąd Rejonowy w Pruszkowie.
Co prawda, Sąd Okręgowy nie podzielił zarzutów obrońcy Urszuli L. i nie tylko nie przyjął, że w sprawie miał miejsce pozaustawowy kontratyp zwyczaju, lecz uznał także, że przyjęcie przez nią figurki kiści winogron nastąpiło w związku z pełnioną przez nią funkcją publiczną. Stwierdził jednakże, że tego typu zachowanie cechowała znikoma szkodliwość społeczna czynu, przez co jego zdaniem nie może być mowy o stwierdzeniu, że Urszula L. popełniła przestępstwo. Z tych względów zdecydował się uchylić skazujący ją wyrok i definitywnie umorzyć postępowania karne prowadzone przeciwko niej.
Sąd odwoławczy utrzymał natomiast  w mocy wyrok uniewinniający Andrzeja S., uznając apelację oskarżyciela publicznego za bezzasadną. Podkreślił, że ustalenia Sądu Rejonowego w Pruszkowie  i jego wnioski były prawidłowe, a mało wiarygodne zeznania obciążające lekarza – wobec braku  innych dowodów wręczenia i przyjęcie łapówki -  czynią fakt popełnienia przestępstwa wątpliwym.
Wyrok jest prawomocny. Orzeczenie Sądu Okręgowego otwiera Urszuli L. i Andrzejowi S. drogę do dochodzenia odszkodowania i zadośćuczynienia za trwające około 7 miesięcy niesłuszne tymczasowe aresztowanie.

Opracował: Piotr Kosiński, Helsińska Fundacja Praw Człowieka