W Senacie zmiana przepisów dot. asystentów sędziów

W porządku obrad Senatu, który w środę rozpoczął posiedzenie, jest projekt nowelizacji Prawa o ustroju sądów powszechnych, która m.in. zakłada rezygnację z ustawowego wymogu, aby wszyscy asystenci...

24.04.2013

MN: będzie łatwiej o certyfikat z języka polskiego

Ministerstwo sprawiedliwości zwiększy liczbę ośrodków egzaminujących i wydających certyfikaty z języka polskiego. Będą mogły je wydawać teraz także uczelnie krajowe i zagraniczne. Wzrośnie też opłata...

24.04.2013

Rozpoczęły się Poznańskie Dni Przedsiębiorczości

Z myślą o przedsiębiorcach aglomeracji poznańskiej, a także młodych ludziach, którzy chcą założyć własny biznes, organizowane są Poznańskie Dni Przedsiębiorczości. Wydarzenie organizowane jest po raz...

24.04.2013

Ordynator chirurgii skazany za oszustwo i korupcję

Na półtora roku w zawieszeniu na trzy lata skazał w środę Sąd Rejonowy w Rzeszowie byłego ordynatora chirurgii Szpitala Wojewódzkiego nr 2 w Rzeszowie Piotra M. za przyjmowanie i żądanie łapówek oraz...

24.04.2013

Zmiany w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej

Na stronach NFZ zostało opublikowane nowe zarządzenie Prezesa NFZ z dnia 23 kwietnia 2013 r. nr 21/2013/DSOZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki...

24.04.2013

Nowe przepisy w sprawie kontroli seryjnej wstępnej

8 maja 2013 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie kontroli seryjnej wstępnej oraz produktów wykorzystywanych do sporządzenia leków recepturowych lub...

24.04.2013