Na stronie internetowej GDOS dostępne są dokumenty dotyczące postępowania w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego ww. zamówienia.

Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji zadań na terenie pięciu wybranych obszarów Natura 2000 objętych projektem:
Puszcza Białowieska PLC200004;
Dolina Środkowej Noteci i Kanału Bydgoskiego PLB300001;
Ostoje Nietoperzy Beskidu Wyspowego PLH120052;
Przełom Wisły w Małopolsce PLH060045;
Bieszczady PLC180001.

Więcej informacji>>>