Państwa UE pytają o polskich piratów drogowych

Ponad 235 tys. zapytań o dane polskich kierowców, którzy w UE zostali zarejestrowani przez fotoradary, trafiło do Krajowego Punktu Kontaktowego w Warszawie. Uczestniczy on w międzynarodowym systemie...

30.12.2014

Kierowcy bez OC ścigani coraz skuteczniej

Ponad 40 mln zł wpłynęło do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego z tytułu kar ściągniętych od kierowców, którzy nie kupują obowiązkowych ubezpieczeń OC komunikacyjnego....

30.12.2014

Sądy administracyjne wyręczą urzędy?

Samorząd terytorialny

Sądy administracyjne będą mogły nakazywać urzędom zmianę zaskarżonej przez obywatela decyzji; dziś mogą tylko polecać urzędom ponowne zbadanie sprawy. Takie zmiany zakłada projekt reformy, która...

30.12.2014

Prokuratura zajmie się reklamą cydru

Resort zdrowia zawiadamia organy ścigania o reklamach cydru. W sprawie około dziesięciu innych reklam cydru prokurtaurę zawiadomiła podlegająca resortowi zdrowia Państwowa Agencja Rozwiązywania...

30.12.2014

Od 1 stycznia aplikacja adwokacka bardziej przyjazna

Wraz z nadejściem nowego roku kalendarzowego w życie wchodzą nowe zasady aplikacji adwokackiej. Podniesiona zostanie ranga sprawdzianów, a także wydłuży się termin możliwości jego zaliczenia. Zmiany...

30.12.2014

Radni Bielska-Białej uchwalili budżet miasta na 2015 rok

Finanse samorządów

Bielscy radni uchwalili we wtorek budżet miasta na 2015 rok. Wpływy wyniosą 751,7 mln zł, a wydatki przekroczą 762,2 mln zł. Na inwestycje samorząd przeznaczy 98,4 mln zł, z czego ponad 41 mln zł...

30.12.2014

NZS: kto wybiera studiowanie drugiego kierunku?

Studenci decydując się na drugi kierunek studiów traktują go jako uzupełnienie dotychczasowej wiedzy. Obawiają się, że jeden fakultet nie zapewni im zatrudnienia czy niezbędnej teorii potrzebnej do...

30.12.2014

Forum Od-nowa: samorządy nie powinny wydawać prasy lokalnej

Samorząd terytorialny

Miejscowa prasa miała pełnić funkcję tzw. czwartej władzy, czyli instytucji strażniczej, niezależnej od organów wykonawczych wspólnot. Ta słuszna idea uległa jednak wypaczeniu. Duża liczba wydawnictw...

30.12.2014
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski