Ważne zmiany w AOS

Wprowadzenie mechanizmu wyodrębnienia środków finansowych na realizację procedur związanych z transplantacją nerek, istotne podwyższenie wyceny wybranych grup procedur, w których wykonywane są...

31.05.2013

MG poinformował o SSE

Na koniec grudnia 2012 r. powierzchnia wszystkich specjalnych stref ekonomicznych (SSE) nieznacznie przekroczyła 15,829 ha i wzrosła w porównaniu z 2011 r. o 784 ha. SSE były zlokalizowane w 146...

31.05.2013

Opłaty za śmieci gmina wyegzekwuje szybciej

Samorząd terytorialny

Wszystko wskazuje na to, że z ustawy zniknie art. 6p, który stanowi, że jeśli właściciel nieruchomości nie uiścił opłaty, wójt, burmistrz lub prezydent miasta określa w drodze decyzji...

31.05.2013