UOKiK upomina firmę udzielającą pożyczek w sieci

Strona internetowa wprowadzająca konsumentów w błąd, zawyżone opłaty za czynności windykacyjne, niedostarczanie umowy na piśmie te praktyki gdańskiej spółki OK Money udzielającej pożyczek przez...

14.10.2014

Nagroda dla nauczyciela raczej od samorządu

Organy prowadzące chętnie wręczają nagrody nauczycielom. Gorzej na tym tle wygląda MEN, które w tym roku wyda tylko 14 proc. funduszu przeznaczonego na nagrody dla pedagogów.

14.10.2014

ADCO pracuje nad transgranicznym nadzorem rynku maszyn

BHP

W Krakowie w dniach 9 i 10 października br. odbyło się spotkanie Grupy Współpracy Administracyjnej (ADCO) ds. dyrektywy maszynowej 2006/42/WE. Spotkanie w Polsce zostało zorganizowane w związku z...

14.10.2014