Oznacza to przywrócenie ulgi mieszkaniowej polegającej na niewliczaniu do podstawy opodatkowania wartości tej nieruchomości do wysokości nieprzekraczającej 110 m2 jej powierzchni użytkowej. Projekt nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wykonuje orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 5 lipca 2011 r. o niekonstytucyjności przyjętego w 2006 r. przepisu likwidującego tę ulgę. Autorzy projektu proponują, by podatnicy, którzy mają prawo do ulgi, mogli zgłosić chęć skorzystania z niej i wnioskować o ponowne naliczenie podatku do 31 grudnia 2013 r.

Projekt wpłynął do laski marszałkowskiej 7 czerwca 2013 r. Pierwsze czytanie odbyło się 26 września 2013 r. na posiedzeniu Sejmu. 5 listopada 2013 r. Komisja Finansów Publicznych przyjęła projekt z poprawką wydłużającą do 31 grudnia 2014 r. termin na złożenie wniosku o ponowne naliczenie podatku. Sprawozdanie komisji przedstawił poseł Jacek Brzezinka. Do trzeciego czytania projektu izba przystąpi w piątek.