Potrzeba doprecyzowania przepisów jest niezwykle istotna w kontekście działań niektórych oddziałów wojewódzkich Funduszu, które wykorzystując różnice interpretacyjne w tym zakresie kontrolują świadczeniodawców i w trybie natychmiastowym zrywają umowy ze świadczeniodawcami, którzy pobierają dopłaty do usług zdrowotnych. Eksperci Pracodawców RP zaznaczają, że prawo nie zabrania udzielania przez podmioty lecznicze będące przedsiębiorcami komercyjnych świadczeń we wszystkich zakresach (również tych na które mają podpisaną umowę z NFZ) oraz każdemu pacjentowi. Najważniejsze powinno być zdrowie pacjenta i pozostawienie mu możliwości wyboru między świadczeniem na koszt NFZ, a świadczeniem poza systemem często udzielonym szybciej i przy zastosowaniu lepszych środków i metod.
Zdaniem Andrzeja Malinowskiego, Prezydenta Pracodawców RP doprecyzowanie przepisów umożliwiających stosowanie dopłat np. do nowocześniejszych wyrobów medycznych podniosłoby w znaczącym stopniu dostępność najnowszych osiągnięć światowej medycyny – pacjent pokrywałby tylko koszt tego wyrobu lub jego część, a nie płacił ceny pełnej procedury. Istotne w chwili obecnej jest ustawowe uregulowanie zakresów świadczeń.

Źródło: www.pracodawcyrp.pl