AISEC Polska pomoże start-upom

Międzynarodowa organizacja studencka AIESEC planuje znaleźć swoim stażystom z całego świata miejsce w polskich start-upach. Organizacja poszukuje start-upów, które potrzebują pomocy w rozwoju i...

21.01.2015

Ruszyła przebudowa dworca PKP w Dębicy

Zamówienia publiczne

Ponad 7 mln zł kosztować będzie modernizacja dworca PKP w Dębicy (Podkarpackie). Obiekt zostanie m.in. dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, mieścić się w nim będzie także świetlica dla...

21.01.2015

Bez podatku za gminne szkolenia i imprezy kulturalne

Samorząd terytorialny

Radni, którzy biorą udział w szkoleniach, seminariach, konferencjach i imprezach kulturalnych oraz sportowych finansowanych ze środków gminy nie muszą odprowadzać podatku od ich wartości.

21.01.2015

Białostoccy radni jednogłośnie uchwalili budżet miasta

Finanse samorządów

1,39 mld zł dochodów i blisko 84,5 mln zł deficytu zakłada budżet Białegostoku, uchwalony we wtorek przez radnych. Decyzją stanowiących większość radnych PiS i poprzez autopoprawki prezydenta, ok. 20...

21.01.2015

Firmy zyskują na elastycznym czasie pracy

20 stycznia 2015 r.odbyło sięposiedzenie Zespołu ds. oceny wpływu regulacji dotyczących elastycznego czasu pracy na wzrost gospodarczy oraz konkurencyjność polskich przedsiębiorców. Głównym punktem...

21.01.2015

Rejestr korzyści, czyli brak konkretnych definicji i sankcji

Samorząd terytorialny

Niektórzy funkcjonariusze publiczni mają obowiązek składania informacji o uzyskanych korzyściach do rejestru prowadzonego przez PKW. Przepisy prawa nakładają nie do końca zdefiniowany obowiązek, za...

21.01.2015