Śląski sejmik przyjął budżet województwa na 2015 rok

Finanse samorządów

Sejmik przyjął w poniedziałek budżet woj. śląskiego na 2015 rok. Władze regionu do zadań priorytetowych zaliczyły m.in. dokończenie odcinka gliwickiego Drogowej Trasy Średnicowej G2, kontynuację prac...

20.01.2015

Śmieciowe problemy wciąż aktualne w Poznaniu

Samorząd terytorialny

Po wprowadzonych z początkiem roku w Poznaniu zmianach w gospodarce odpadami w części dzielnic miasta śmieci nadal zalegają w przepełnionych pojemnikach. Sytuacja jest dobra tylko w pojedynczych...

20.01.2015

Nowe centra handlowe będą mniejsze

Budownictwo

Polskie duże miasta i aglomeracje są już nasycone galeriami handlowymi, których liczbę szacuje się na ok. 440. Pomimo tego w najbliższych latach przewidywany jest boom inwestycyjny w tym sektorze, z...

20.01.2015

Jest przetarg na dokończenie obwodnicy Hrubieszowa

Zamówienia publiczne

GDDKiA ogłosiła postępowanie przetargowe na dokończenie budowy obwodnicy Hrubieszowa w ciągu drogi krajowej nr 74. Potencjalni wykonawcy swoje oferty mogą składać do 26 lutego br. - poinformowała...

20.01.2015

Ocena pracy dyrektora zależy od wyników kontroli

Organ prowadzący, w następstwie stwierdzonych podczas kontroli nieprawidłowości, może wobec dyrektora zastosować oprócz zaleceń inne przewidziane prawem środki. - pisze Krystyna Mucha w Dyrektorze...

20.01.2015

Minimalnie mniej mieszkań oddanych do użytku w 2014 r.

Budownictwo

W 2014 r. do użytku oddano 143 tys. 373 mieszkania, czyli 1,2 proc. mniej w porównaniu z analogicznym okresem 2013 r. i o 6,2 proc. mniej niż w 2012 r. - poinformował w poniedziałek w komunikacie...

20.01.2015

Zalegające śmieci nadal problemem Poznania

Środowisko

Po wprowadzonych z początkiem roku w Poznaniu zmianach w gospodarce odpadami w części dzielnic miasta śmieci nadal zalegają w przepełnionych pojemnikach. Sytuacja jest dobra tylko w pojedynczych...

20.01.2015

Młodzi szczególnie zagrożeni bezrobociem

Niepewna sytuacja gospodarcza i podwyższenie wieku emerytalnego w wielu krajach Europy odbija się niekorzystnie na położeniu głównie młodych pracowników - wynika z opublikowanego w poniedziałek...

20.01.2015

Wysokie kary za karuzele podatkowe

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy skazał 15 stycznia br. Piotra W. na karę 5 lat pozbawienia wolności. Mężczyznę uznano za winnego zorganizowania tzw. przeciwstawnej karuzeli podatkowej, w wyniku której...

20.01.2015

Konkurs Serwisu Zamówienia Publiczne rozstrzygnięty!

Zamówienia publiczne

Konkurs dotyczący cyklicznej konferencji z zamówień publicznych, organizowanej przez Wolters Kluwer SA, został rozstrzygnięty. Poniżej przedstawiamy jego zwycięzcę. To jeszcze nie koniec szans -...

20.01.2015