Jak informuje w swoim komunikacie Pomorski Urząd Wojewódzki, Centrum Powiadamiania Ratunkowego uruchomiono 4 czerwca 2012 roku, w celu zabezpieczenia mistrzostw Europy w piłce nożnej. Wówczas  objęło ono swoim zasięgiem tylko Gdańsk. W marcu 2013 roku rozszerzono zasięg WCPR o Sopot i Gdynię oraz miejscowości powiatu gdańskiego. We wrześniu 2013 roku dołączono kolejne powiaty: wejherowski, pucki, kartuski, lęborski i nowodworski. W listopadzie 2013 roku przyłączono powiaty sąsiadujące z biegiem Wisły i autostrady A1, to jest: sztumski, kwidzyński, malborski, tczewski i starogardzki.

Natomiast 9 grudnia 2013 roku do obszaru obsługiwanego przez WCPR w Gdańsku dołączyły powiaty: bytowski, słupski, kościerski, człuchowski, chojnicki i miasto Słupsk. Od tego momentu wszystkie połączenia wykonywane z tego terenu na numer alarmowy 112 odbierane są przez operatorów WCPR. W zasięgu Centrum znajduje się w tej chwili około 2 300 000 mieszkańców. 

W Centrum zatrudnionych jest 46 operatorów numeru alarmowego 112, którzy są pracownikami  Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku. Wszyscy przeszli cykl specjalistycznych szkoleń. Biegle posługują się językami:  duńskim, angielskim, niemieckim, rosyjskim, włoskim oraz francuskim.

Numer Alarmowy 112 służy wyłącznie do powiadamiania w nagłych sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia lub mienia, takich jak pożary, wypadki w ruchu drogowym, wodnym i powietrznym, kradzieże, włamania, użycie przemocy i inne nagłe sytuacje. Ze względu na miejsce lokalizacji osoby zgłaszającej  lub rodzaj zdarzenia zgłoszenie zostaje przekierowane do właściwej jednostki służby, to jest do pogotowia ratunkowego, policji  bądź straży pożarnej.

Ogólnoeuropejski numer alarmowy 112 został powołany do życia uchwałą Rady Europy z dnia 29 lipca 1991 roku, a obowiązek ten usankcjonowano postanowieniami Dyrektywy 2002/22/WE Parlamentu Europejskiego z dnia 7 marca 2002 roku w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników.