Projekt powstał po ubiegłorocznych wydarzeniach 11 listopada w Warszawie. Podczas Marszu Niepodległości doszło do burd m.in. w pobliżu ambasady rosyjskiej. Do zamieszek doszło też przed squatami przy ul. ks. Skorupki i ul. Wilczej oraz na pl. Zbawiciela, gdzie podpalono instalację "Tęcza".
Prezydent proponuje wprowadzenie zakazu uczestniczenia w zgromadzeniach osób, których identyfikacja z powodu ubioru, zakrycia twarzy lub zmiany jej wyglądu nie jest możliwa. Jest jeden wyjątek - w zgromadzeniu mogłyby brać udział takie osoby, jeśli wcześniej organizator zgłosiłby to w zawiadomieniu do organu gminy, który w tej sprawie wydaje zgodę. Organizator musiałby wskazać przy tym związek między celem zgromadzenia, a uczestniczeniem w nim takich osób. Ewentualna zgoda w tej sprawie należałaby jednak do organu gminy. (ks/pap)