Górnicy śląskich kopalń nieugięci

Trwa protest w kopalniach Kompanii Węglowej, pod ziemią jest ponad 1,1 tys. górników.Do protestujących górników z 14 kopalń Kompanii Węglowej dołączyli w czwartek pracownicy Jastrzębskiej Spółki...

15.01.2015

Jak uniknąć błędów we współpracy z mediami

Doradca podatkowy

Chcąc dotrzeć do mediów z informacją prasową na temat działalności firmy należy uwzględnić specyfikę pracy dziennikarzy i starać się ustrzec przed popełnieniem błędów, które nie tylko spowodują...

15.01.2015

Nierzetelnego wykonawcę można usunąć z przetargu

Zamówienia publiczne

Przesłanki wykluczenia nierzetelnego wykonawcy z przetargu publicznego muszą zostać spełnione kumulatywnie. Brak spełnienia chociażby jednej z nich stanowi o niedopuszczalności wykluczenia wykonawcy...

15.01.2015

Polskie firmy eksportują na nowe rynki

Według danych GUS w okresie styczeń-listopad 2014 r. eksport towarów z Polski wyniósł prawie 150,5 mld euro. W porównaniu z pierwszymi jedenastoma miesiącami 2013 r. był większy o 4,8 proc. Import...

15.01.2015

Podpisano umowę na nadzór budowy obwodnicy Kłodzka

Zamówienia publiczne

Opolski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad podpisał umowę z konsorcjum Lafrentz-Polska z Poznania (lider konsorcjum) oraz Inwest-Complex z Gliwic na pełnienie nadzoru nad...

15.01.2015

300 mln zł deficytu, Łódź z budżetem na 2015 r.

Finanse samorządów

Ponad 1,3 mld zł na inwestycje przewiduje przyjęty w środę przez radę miejską budżet Łodzi. Zaplanowane dochody wyniosą ponad 3,8 mld zł, a wydatki ok. 4,1 mld zł, co oznacza ok. 303 mln zł deficytu.

15.01.2015