Na podstawie ustawy z 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 35) dotychczasowe regulacje obowiązują nie dłużej niż do 31 grudnia 2013 roku.

Projektowane rozporządzenie określa towary i usługi, do których mają zastosowanie zwolnienia od podatku, jak również szczegółowe warunki stosowania niektórych z tych zwolnień.

W rozdziale drugim projektu rozporządzenia znalazła się lista towarów i usług, których dostawa i świadczenie może korzystać ze zwolnienia. Regulacje te są kontynuacją obowiązujących przepisów. Niektóre zwolnienia, jak np. usług zarządzania dobrowolnymi funduszami emerytalnymi, zostały przeniesione do ustawy o VAT i będą obowiązywały w nowej formie od 1 stycznia 2014 r.

Zmodyfikowane zostały przepisy dotyczące zwolnień dla dostaw samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych, gdy podatnikom przy ich nabyciu przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w wysokości 50 lub 60 proc., jeżeli pojazdy te stanowiły towary używane w rozumieniu przepisów ustawy o VAT. Wykreślono warunek użytkowania pojazdów przez pół roku. W tej sprawie, jak czytamy w uzasadnieniu, zostaną przygotowane odrębne przepisy.