Sprawdź minimalną wysokość składki zdrowotnej

Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2015 r. dla niektórych grup ubezpieczonych stanowi kwota zadeklarowana, nie niższa niż 3104,57 zł. Składka na ubezpieczenie zdrowotne w 2015 r....

04.02.2015

Decyzja środowiskowa otwiera proces inwestycyjny

Środowisko

Decyzja środowiskowa jest podstawą do wystąpienia o wydanie innych decyzji inwestycyjnych. Dlatego też błędy w procedurze środowiskowej oraz wady samej decyzji mogą mieć daleko idące skutki dla...

04.02.2015

Firmy same napędzają rozwój nowych technologii

Przedsiębiorcy a nie indywidualni użytkownicy w najbliższych miesiącach będą napędzać rozwój nowoczesnych technologii w Polsce - prognozują eksperci firmy doradczej Deloitte w raporcie na temat...

04.02.2015

Opłata paliwowa jest objęta zabezpieczeniem akcyzowym

Od 1 stycznia br. kwota zabezpieczenia akcyzowego powinna obejmować zarówno zobowiązanie podatkowe, jak i opłatę paliwową, której obowiązek zapłaty powstał lub może powstać, ale do końca roku w...

04.02.2015

Udział podmiotu trzeciego nie może być fasadowy

Zamówienia publiczne

Uczestnictwo podmiotu trzeciego w przetargu musi być realne. Nie wolno dopuszczać do sytuacji, gdzie pozorne korzystanie z potencjału innych podmiotów ma na celu jedynie usatysfakcjonowanie...

04.02.2015

Jak trwoga, to do związku?

Rośnie liczba nauczycieli, którzy zapisują się do organizacji pracowniczych. Jako główny powód eksperci wskazują lepszą ochronę przed zwolnieniem, jaką zapewnia członkostwo w związku - informuje...

04.02.2015

Przybywa punktów aptecznych

Zwiększa się liczba punktów aptecznych, prowadzonych na wsiach. Wynika to z faktu, że technicy farmacji, chcąc zdążyć przed zmianą prawa, zakładają placówki. Technicy obawiają się, że za jakiś czas...

04.02.2015

Coraz więcej osób kupuje ubezpieczenie na wypadek raka

Rośnie sprzedaż tzw. polis rakowych informuje Rzeczpospolita. Na przykład w przypadku AIG liczba osób, które sięgnęły po takie ubezpieczenie, zwiększyła się w ciągu ostatnich dwóch lat o około 84...

04.02.2015

Aż 22 chętnych do budowy dwóch odcinków S8

Zamówienia publiczne

GDKKiA pod koniec ub. roku ogłosiła postępowania na budowę dwóch odcinków S8, które połączą Wyszków i obwodnicę Ostrowi Mazowieckiej. W obu przetargach potencjalni wykonawcy złożyli po 22 wnioski o...

04.02.2015

PSE wybrały wykonawcę stacji elektroenergetycznej

Zamówienia publiczne

Polskie Sieci Elektroenergetyczne rozstrzygnęły postępowanie przetargowe na rozbudowę stacji 220/110 kV Bydgoszcz Zachód o rozdzielnię 400 kV. Zwycięska oferta opiewa na kwotę ponad 55 mln zł -...

04.02.2015