W literaturze zagranicznej młodzi bierni społecznie nazywani są NEETs – jest to akronim od anglojęzycznego wyrażenia neither in employment nor in education and training. Największy odsetek NEETs w 2012 roku zaobserwowano w Grecji, gdzie 28% młodych w wieku 18-24 lat nie uczyło się i nie pracowało. Udział NEETs w ogóle młodych był wysoki również we Włoszech, w Bułgarii, Hiszpanii i Irlandii (wahając się od 24 do 27%). Najmniej biernych społecznie osób było w Holandii, Luksemburgu i Austrii, gdzie odsetek ten znalazł się w przedziale od 6 do 8%. W Polsce w 2012 roku niemal 16% młodych zasiliło grupę NEETs. Więcej>>

Źródło: rynekpracy.pl, stan z dnia 9 czerwca 2014 r.

Polecamy: Młodzi bezrobotni dostaną pieniądze na rozpoczęcie działalności