Szkoły nie radzą sobie z rozliczeniami VAT

Szkoły mają wiele problemów ze stosowaniem przepisów o podatku od towarów i usług, dotyczą one zwłaszcza stawek oraz zwolnień z obowiązku płacenia VAT. Praktyczne porady na ten temat będzie można...

20.03.2014

Seminarium PPP w Krakowie

Zamówienia publiczne

W dniach 15-16 maja 2014 r. w Krakowie odbędzie się piąte spotkanie z nowego cyklu seminariów regionalnych dla przedstawicieli sektora prywatnego, poświęcone zagadnieniom partnerstwa...

20.03.2014

Siła robocza w Polsce wciąż jest tania

Za godzinę pracy w przemyśle trzeba w kraju zapłacić średnio 7,5 euro, podczas gdy w Niemczech prawie pięć razy więcej. Ale w Bułgarii koszt jest o połowę mniejszy niż u nas.

20.03.2014

Zamawiający musi zbadać czy cena jest rażąco niska

Zamówienia publiczne

Za ofertę z rażąco niską ceną można uznać ofertę z ceną niewiarygodną, nierealistyczną w porównaniu do cen rynkowych podobnych zamówień. Oznacza to cenę znacząco odbiegającą od cen przyjętych w danej...

20.03.2014

MZ pracuje nad systemem informacji dla sanepidu

Minister Zdrowia przekazał 19 marca 2014 roku do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia w sprawie systemów wymiany informacji w zakresie dotyczącym zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

20.03.2014

Sankcje za błędne oznaczanie towarów zbyt wysokie

Przedsiębiorcy nie godzą się na zaostrzenie sankcji za błędne oznaczanie towarów. Proponują własne, nieco łagodniejsze metody . W ich opinii równie odstraszające - informuje Gazeta Prawna.

20.03.2014

Trwa spór o megaciężarówki w Europie

Komisja Transportu i Turystyki Parlamentu Europejskiego odrzuciła we wtorek wniosek Komisji Europejskiej dotyczący dopuszczenia tzw. megaciężarówek do ruchu transgranicznego w Unii Europejskiej....

20.03.2014

ZUS ma sposób na firmy

Przedsiębiorcy muszą uważać, gdzie po godzinach dorabiają zatrudnione u nich osoby, bo może się okazać, że będą musieli zapłacić składki od ich zleceń.

20.03.2014

Ministerstwo chce zahamować wywóz leków z Polski

Ministerstwo Zdrowia w projekcie nowelizacji ustawy refundacyjnej chce wprowadzić regulacje, które mają zahamować wywóz leków z Polski do krajów, w których są one droższe. Przedstawiciele...

20.03.2014

Sejm zajmie się projektem zmian w ustawie o VAT

W czwartek posłowie rozpatrzą w pierwszym czytaniu projekt nowelizacji ustawy o VAT wprowadzający nowy wyjątek od generalnej zasady, zgodnie z którą obowiązek zapłaty podatku powstaje już w momencie...

20.03.2014

Mikropożyczki mogą zniknąć z rynku

Związek Firm Pożyczkowych apeluje do resortu finansów o zmiany w projekcie nowelizacji ustawy o kredycie konsumenckim i przeprowadzenie dodatkowej tury konsultacji społecznych. Projekt, którego celem...

20.03.2014
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski