Nowelizacja rozszerza możliwość korzystania z cytatów przez prasę, radio i telewizję (tzw. użytek informacyjny), ponieważ w art. 25 zwrot „aktualne artykuły" będzie zmieniony na „artykuły na aktualne tematy".
Prof. Ewa Nowińska z Katedry Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego podkreśla, że zniesienie warunku cytowania utworu tylko w innym dziele pozwoli z niego szerzej korzystać. Nie będzie też zakazu cytowania całego utworu, dzięki czemu można będzie pokazać np. w prasie obraz czy zdjęcie.
Nowelizacja rozszerza też dozwolony użytek, m.in. edukacyjny, umożliwiający instytucjom edukacyjnym i naukowym korzystanie z utworów w wersjach cyfrowych na potrzeby nauczania na odległość (e-learning).
Więcej: Rzeczpospolita>>>