W czasie spotkania podsumowującego budowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów wojewoda lubelski podkreślił, że takie inwestycje nie należą do najbardziej efektownych, bo nie odwiedzają ich turyści, czy mieszkańcy, ale za to należą do najbardziej efektywnych, gdyż wpływają na jakość życia lokalnej społeczności. Głównym celem działalności Zakładu we Włodawie jest unieszkodliwianie i przetwarzanie odpadów komunalnych dowożonych z terenu gmin wchodzących w skład Międzygminnego Związku Celowego. Wartość inwestycji to kwota: 13.596.310,36 zł, w tym 7.640.199,93 zł to kwota dofinansowania ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.

 

(www.lublin.uw.gov.pl