Świadectwo pracy jest dokumentem prywatnym

Świadectwo pracy ma charakter dokumentu prywatnego. Moc dokumentu urzędowego, zgodnie z art. 244 § 1 k.p.c., mają wyłącznie dokumenty sporządzone w przepisanej formie przez powołane do tego organy...

22.08.2014