Konrad Kuć: W październiku  na Uniwersytecie Zielonogórskim uruchomiono kolejny wydział prawa. Czy wraz ze wzrastającą liczbą wydziałów prawa i administracji w Polsce rośnie również zainteresowanie aplikacją adwokacką?  

 
Adw. Andrzej Zwara: To będziemy mogli ocenić, gdy nowy wydział opuszczą pierwsi absolwenci. Jak dotąd zainteresowanie aplikacją adwokacką nie słabnie, w tym roku do egzaminu podeszło ok. 3,6 tys. kandydatów. 
 
Co młodym ludziom może zaoferować kariera adwokata? To jeszcze atrakcyjny zawód?
 
Sądzę, że nigdy nie przestanie być atrakcyjny, bo mam nadzieję, że nigdy nie przestanie być atrakcyjna towarzysząca mu misja stania na straży praw człowieka. Zawód adwokata to ciężka praca, poprzedzona długą drogą kształcenia, jednak ten trud i codzienne zmagania dają satysfakcję, z którą nic nie może się równać. Oczywiście, zaufanie społeczne, jakim cieszą się adwokaci, niesie ze sobą obowiązki, ale oznacza także pewien prestiż, którym szczycimy się od dziesięcioleci i na który pracowały całe pokolenia członków Palestry. 
 
 
Nowelizacja Kodeksu Postępowania Karnego umożliwia radcom prawnym występowanie w sprawach karnych. Jaki wpływ na adwokaturę będzie miało przyznanie radcom prawnym uprawnień do występowania w sprawach karnych? 
 
Warto pamiętać, że nie pierwszy raz zmienia się zakres działalności adwokatów i radców prawnych. Adwokaci po 1989 roku otrzymali przywilej obsługi na zasadach wolnego rynku podmiotów gospodarczych, które wcześniej przypisane były wyłącznie radcom prawnym. A radcowie stopniowo wychodzili poza swoje dotychczasowe ramy działalności. Oba zawody są jednak na tyle różne, również w świadomości społeczeństwa, że nie należy się skupiać na tym kto co komu „zabrał”. Warto za to skupiać się na tym, by społeczeństwo otrzymywało profesjonalna pomoc prawną. 
 
Nie boi się Pan migracji kolegów do korporacji radcowskiej?
 
Adwokaci wykonują wolny zawód, są niezależni, co jest atrakcyjne dla młodych, aktywnych i przedsiębiorczych ludzi, zaś radcowie prawni mogą zatrudniać się na etacie, co jest zupełnie inną formą pracy. Patrząc na statystyki kandydatów zdających egzamin na aplikację adwokacką i radcowską, nie widać by proporcje liczebne zmieniały się na korzyść radców prawnych. 
 
 
Paraprawnicy. W Internecie jak grzyby po deszczu powstają serwisy udzielające porad prawnych. Koszt takiej usługi waha się w granicach 50 zł, czasem nawet i mniej. Zawodowi prawnicy mogą czuć zagrożenie ze strony tego typu instytucji?
 
Zagrożone jest przede wszystkim bezpieczeństwo klientów, bo to ich dobro narażane jest przez korzystanie z pseudopomocy. Gwarancję daje tylko korzystanie z usług świadczonych przez zawody zaufania publicznego i grono profesjonalistów. Pomoc udzielana przez serwis internetowy może jeszcze bardziej zaszkodzić, więc klient prędzej czy później i tak będzie musiał poprosić o pomoc adwokata.
 
 
W związku z powyższym, czy uważa Pan, że kancelarie adwokackie w ramach zasad uczciwej konkurencji powinny mieć możliwość reklamowania swojej oferty?
 
Dyskusja o tym toczy się od dawna. Regularnie stawiane są pytania czy pewne zasady w adwokaturze należy zmieniać? Jesteśmy zawodem zaufania publicznego i dlatego obowiązują nas wysokie standardy etyczne. Nie możemy się reklamować, ale rozmawiamy o tym w jaki sposób adwokat może informować o swoich kompetencjach i jakości własnej pracy. Można mówić o swoich dodatkowych kwalifikacjach, pracach naukowych, ale już o sukcesach zawodowych nie – adwokata obowiązuje tajemnica zawodowa. 
 
***
Andrzej Zwara, adwokat - uzyskał stopień magistra nauk prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego w roku 1987. W latach 1987-1989 odbył aplikację sądową, a w latach 1990-1993 aplikację adwokacką i od 1993 roku pozostaje adwokatem Pomorskiej Izby Adwokackiej. Do roku 1996 był pracownikiem naukowym Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego w Katedrze Prawa Administracyjnego. Jest wykładowcą w ramach szkolenia aplikantów adwokackich oraz wykładowcą na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie prowadzi zajęcia w przedmiocie procesu inwestycyjnego.
 
Pracę w samorządzie adwokackim rozpoczął w 2001 roku jako członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Gdańsku. W latach 2004-2007 był członkiem Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej, zaś w latach 2007-2010 członkiem Naczelnej Rady Adwokackiej. Od listopada 2010 roku sprawuje funkcję Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej.