Pod tym pojęciem kryje się kompleksowe narzędzie interwencji biznesowej, które odpowiada na potrzeby organizacji w zakresie innowacyjnego zarządzania firmą oraz – patrząc bardziej indywidualnie – jest sposobem na nowatorską karierę.

W epoce społeczeństwa wiedzy, a przecież w takiej epoce funkcjonujemy, zapotrzebowanie na nowoczesne narzędzia, czy rozwiązania  biznesowe rośnie w błyskawicznym tempie. Rośnie  i zmienia się  zapotrzebowanie firm na kompetencje, w tym także, a może przede wszystkim, na najwyższych szczeblach zarządczych. Dynamiczne warunki mikroekonomiczne sprawiają, że zapotrzebowanie na określone umiejętności i narzędzia zarządcze jest tyleż intensywne co ograniczone w czasie. To idealna baza do rozwoju idei interim managementu.
 
 
Oferta projektów interimowych powinna zainteresować firmy znajdujące się zwłaszcza w szczególnych warunkach biznesowych: kiedy potrzeba zarządzić zmianą, określić strategię organizacji, gdy wymagane jest – a to coraz częstszy przypadek – wdrożenie zarządzania wiekiem. Z IM skorzystają te przedsiębiorstwa, które czeka restrukturyzacja, a także te, które potrzebują uzupełnić brakujące kompetencje czy wzmocnić wiedzą i doświadczeniem zespół managerów pracujących w firmie.
 
 
Współpraca z interim managerem przynosi firmie szereg korzyści. Usprawnienie poszczególnych procesów biznesowych czy rozwiązanie konkretnego problemu występującego w organizacji to tylko niektóre z nich. 
 
Biorąc pod uwagę fakt, że interim manager jest zatrudniony projektowo, firma oszczędza czas i pieniądze, które musiałaby przeznaczyć na wszelkie koszty związane ze rekrutowaniem i zatrudnieniem etatowego managera. W przeciwieństwie do kandydata na etat, interim manager nie generuje kosztów osobowych. Co więcej, jako osoba o wysokich kompetencjach gwarantuje nie tylko dostarczenie produktu, ale także efektu biznesowego. Firmie oferuje nie swój czas pracy, a konkretne kompetencje. I – co równie ważne  w czasie projektu transferuje także swoją wiedzę do organizacji. Ów transfer to jeden z filarów idei interim managementu.
 
 
Jaką korzyść z interim managementu wynosi manager funkcjonujący w tej formule? Przede wszystkim praca projektowa to nowy typ relacji pracodawca-pracobiorca. Pracownik staje się równoprawnym partnerem relacji biznesowej. Sprzedaje organizacji zdecydowanie bardziej unikalne wartości (doświadczenie i umiejętności), a nie ogólnodostępny czas, jak ma to miejsce w zatrudnieniu na etat. Dzięki partnerskiej formie relacji z firmą zyskuje niezależność. Pracując projektowo może elastycznie dopasować swoją karierę do stylu życia, jaki preferuje. Ma możliwość ciągłego rozwoju: każdy projekt to nowe wyzwania
 
 
Interim management rozwija się coraz szybciej w Europie Zachodniej. Rynek IM w Wielkiej Brytanii wart jest w tej chwili 1,5 mld. funtów i rośnie 10% rocznie, rynek niemiecki wart jest 1,2 mld euro, a eksperci zakładają jego potrojenie w ciągu najbliższych dziesięciu lat.  Polska jest w fazie początkowej. Rynek IM w naszym kraju liczy kilkaset osób wykonujących pracę interim managera. Polska ma jednak szansę szybko zniwelować różnicę z rynkami rozwiniętymi. Tę możliwość daje wypracowana dzięki wsparciu unijnemu w ostatnich dwóch latach metodyka IM standaryzujaca profesję interim managera i dostarczająca zestaw konkretnych narzedzi strukturyzujących projekty interimowe. Jest to opracowanie unikalne w skali międzynarodowej i z pewnością przyczyni się do przyspieszenia rozwoju idei IM na gruncie polskim.
 
Urszula Dziewit
Interim manager
 
Zainteresowanych Interim managementem zapraszamy do udziału w cyklu ogólnopolskich konferencjach „Interim Management – innowacyjne rozwiązanie dla firmy i menedżerów”.
 
Zapraszamy do zapoznania się z programem i zarejestrowania swojego uczestnictwa. Liczba miejsc jest ograniczona. Szczegóły: www.interim24.com.pl/konferencje/