Sprawcami tego wydarzenia byli: Dawid Szczepankiewicz, Robert Czepiel i Krystyna Dworak, którzy przez kilka miesięcy przygotowywali wydarzenie, aby właśnie w pierwszym tygodniu listopada móc uświadamiać licealistom, studentom, członkom organizacji pozarządowych, w tym osobom głuchym, a także słuchaczom  uniwersytetów trzeciego wieku ich prawa i obowiązki.

 
Tematykę wygłoszonych wykładów najlepiej oddają słowa Dawida Szczepankiewicza, Prezesa Zarządu Podkarpackiego Centrum Edukacji Prawnej „(…)są to aspekty związane zarówno z prawem czy postępowaniem karnym, prawa osób zatrzymanych, pokrzywdzonych, a także z prawem konsumenckim, kwestie dotyczące zakupów oraz reklamacji, jak i tez innych zagadnień związanych z prawem pracy, prawem finansowym np. rozliczaniem podatku dochodowego od osób fizycznych. Przedstawiamy naszym odbiorcom w przyjazny i praktyczny sposób wszystkie te tematy, które są dla nich bliskie w codziennym życiu.”
 
Sędzia, adwokat a może notariusz?
 
Podczas wielu wystąpień uczestnicy mogli spotkać się z praktykami prawa, sędziami,  adwokatem, notariuszem, czy pracownikami Izby Skarbowej w Rzeszowie oraz Państwowej Inspekcji Pracy. 
 
Zobacz: Paweł Mrozek nowym przewodniczącym Parlamentu Studentów RP >>>
 
Licealiści wypytywani o wrażenia z Forum, mówili, że takie spotkania są potrzebne zwłaszcza prowadzone w taki sposób, jak dzisiaj, kiedy to prelegenci mówią ciekawym językiem i potrafią zainteresować młodych ludzi.
 
Szczególnie interesujące dla studentów okazało się wystąpienie przedstawicielki Izby Skarbowej w Rzeszowie, która w przystępny sposób przedstawiła zarys problematyki podatku dochodowego od osób fizycznych. Świadczy to o tym, że podatki nie są takie straszne.
 
Warto podkreślić, że w trzecim panelu skierowanym do członków organizacji pozarządowych i słuchaczy uniwersytetów trzeciego wieku, wzięła udział duża grupa osób głuchych z Podkarpackiego Stowarzyszenia Głuchych. Panel odbył się z udziałem tłumacza języka migowego. Uczestnicy zapoznali się z zasadami, jakie należy zachowywać przy zawieraniu umów cywilnoprawnych, aby nie dać się oszukać oraz poznali aspekty sporządzania testamentów.
 
Podczas drugiego dnia Forum świętowano 15 lecie istnienia Uniwersyteckiej Poradni Prawnej w Rzeszowie. Agnieszka Zwierzchowska, Prezes UPP w Rzeszowie, wyjaśnia kto korzysta z usług świadczonych przez poradnię. „Z bezpłatnych porad, których udzielają studenci pod opieką wykładowców korzystają nie tylko studenci, ale także osoby z zewnątrz. Najczęściej są to mieszkańcy Rzeszowa, również przyjeżdżają do nas osoby z całego woj. podkarpackiego. Wiele porad udzielanych jest listownie, szczególnie tych dla skazanych, osadzonych w zakładach karnych.”
 
II Ogólnopolskie Forum Edukacji Prawnej zaoferowało uczestnikom nie tylko miano biernego słuchacza, ale również liczne warsztaty, na których można było pozyskać cenne i praktyczne umiejętności prawnicze. Warsztaty te odbyły się w ramach drugiego dnia Forum.
 
 
W tym roku studenci prawa mogli zapoznać się ze specyfiką pisania pism procesowych, postępowań rozwodowych, czy też problematyką alimentacji. Ważnym tematem drugiego dnia Forum były zmiany w obszarze prawa i postępowania karnego.
 
Po dwóch owocnych dniach obrad, w których łącznie wzięło udział ponad 400 osób pozostaje mieć nadzieję, że Organizatorom nie zabraknie zapału, by w przyszłym roku zorganizować kolejne tego typu Ogólnopolskie Forum Edukacji Prawnej, które jeszcze bardziej rozbudowane przyciągnie uwagę kolejnych nieświadomych własnych praw obywateli i chętnych do uświadamiania o tych prawach studentów.
 
 
Fotorelacja z II Ogólnopolskiego Forum Edukacji Prawnej dostępna jest po kliknięciu w link >>>
Z Rzeszowa dla portalu student.lex  Krystyna Dworak