Sejm: większa ochrona lasów przed sprzedażą

Środowisko

Sejm po pełnej emocji dyskusji znowelizował w piątek ustawę o lasach, mającą zabezpieczać lasy należące do Skarbu Państwa przed prywatyzacją. Ustawa dopuszcza możliwość sprzedaży lasów, ale tylko w...

25.09.2015

Sejm poparł ograniczenie ulg we wpłatach na PFRON

Ograniczenie do 50 proc. ulg we wpłatach na PFRON zakłada przyjęta w piątek przez Sejm nowela ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Ma to zapewnić...

25.09.2015

Nowy wzór wniosku PIT-16

Minister finansów przygotował projekt rozporządzenia, które określa wzór wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej. Nowy wzór będzie obowiązywał od 1 stycznia 2016 roku.

25.09.2015

Wydatki na ochronę brzegów morskich będą podniesione

Środowisko

Podwyższenie minimalnych rocznych nakładów na ochronę brzegów z 25,5 mln zł do 34 mln zł oraz monitorowanie całego wybrzeża zakłada nowelizacja ustawy o ustanowieniu wieloletniego programu ochrony...

25.09.2015

MSW: dzięki nowym przepisom mniej wypadków na drogach

Od wejścia w życie w maju tego roku przepisów zaostrzających odpowiedzialność kierowców m.in. za przekroczenie prędkości zmalała liczba wypadków i ofiar na drogach. Z policyjnych statystyk nie wynika...

25.09.2015

MPiPS: seniorzy nie zabierają pracy młodym

Nie ma firmy dobrze funkcjonującej opartej wyłącznie na jednej grupie wiekowej przekonywał minister pracy i polityki społecznej Kosiniak-Kamysz podczas czwartkowej debaty nt. polityki senioralnej....

25.09.2015

Debaty migracyjne na Uczelni Łazarskiego

Wydarzenia

We wtorek, 29 września br. na Uczelni Łazarskiego odbędzie się pierwsze z cyklu czterech otwartych spotkań W poszukiwaniu rozwiązań. Debaty na Łazarskim poświęconych problemowi migracji w Europie....

25.09.2015