Poza tym Rada zajmie się oceną leku Helides (esomeprazolum), stosowanego przy chorobie refluksowej przełyku, przy zakażeniu bakteriami Helicobacter pylori, u pacjentów wymagających leczenia niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi oraz przy długotrwałym leczeniu po terapii dożylnej stosowanej zapobiegawczo przeciw nawrotom krwawienia z wrzodów trawiennych.

Czytaj: Nawet 9 mln Polaków może cierpieć na chorobę zwyrodnieniową stawów >>>

Rada przygotuje także stanowisko w sprawie zasadności usunięcia świadczenia opieki zdrowotnej „Leczenie bólu zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia (drabina analgetyczna) z wykazu świadczeń gwarantowanych oraz w sprawie zasadności kwalifikacji świadczenia opieki zdrowotnej „Leczenie bólu zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej za pomocą leków dostępnych w Polsce” jako świadczenia gwarantowanego.

Przygotowana zostanie także opinia na temat zasadności objęcia refundacją leków zawierających substancję czynną paclitaxelum stosowanych przy nowotworze złośliwym żołądka (kody ICD-10: C16, C16.0, C16.1, C16.2, C16.3, C16.4, C16.5, C16.6, C16.8, C16.9) w przypadku zaawansowanego raka żołądka w drugiej linii leczenia - w katalogu leków stosowanych w ramach chemioterapii. 

Przygotowane zostaną również opinie w sprawie projektów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego. Zaopiniowane zostaną następujące programy:
-  „Program profilaktyczny – szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) w Powiecie Myszkowskim na lata 2015-2017";
- „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Mieście Mysłowice na lata 2015-2020";
- „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Miejskiej Rumia na lata 2015-2020";
- „Powiatowy program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2015-2019" (pow. bytowski);
- „Program zdrowotny w zakresie rehabilitacji mieszkańców gminy Rudna w roku 2015";
- „Program profilaktyki dla osób „trzeciego i czwartego wieku"" (m. Katowice).