Gospodarzem kongresu będzie Łódź - miasto poprzemysłowe z największą w Polsce XIX wieczną strefą wielkomiejską, stanowiącą wyjątkowe laboratorium dla weryfikacji możliwości dokonywania przekształceń rewitalizacyjnych miast poprzemysłowych.

Konkurs ma formę otwartą, ogólnopolską i jest skierowany do wszystkich osób fizycznych, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników i studentów uczelni plastycznych i technicznych o profilu artystycznym. Projekt konkursowy powinien oddawać charakter głównego hasła V Kongresu "Powrót do centrum" oraz nawiązywać kolorystyką stosowaną w promocji miasta Łódź. Logo konkursowe musi przedstawiać tematykę kongresu, być logotypem, posiadać dynamiczną kompozycję, mieć oryginalny sposób zapisu treści a także charakterystyczną kolorystykę znaku wykorzystującą kolory użyte w logotypie miasta Łodzi oraz mieć współczesną stylistykę odnoszącą się do kulturowej wartości centrum miasta. Prace konkursowe należy składać do dnia 31 marca 2015 roku.

(www.tup.org.pl)