W Warszawie powstało pierwsze gimnazjum filmowe

Pierwsze w Polsce Gimnazjum Filmowe, utworzone przy Warszawskiej Szkole Filmowej (WSF), której jednym z założycieli jest Bogusław Linda, rozpoczęło we wtorek działalność. Tradycyjny program...

02.09.2015

Odwołanie wniesione w sobotę nie trafi na wokandę

Zamówienia publiczne

W sytuacji, gdy termin na złożenie odwołania wypada w sobotę, wykonawca powinien je wnieść dzień wcześniej. Takie stanowisko prezentują sądy okręgowe w dwóch niezależnych wyrokach, tym samym...

02.09.2015

Zwrot VAT za zakupy na rzecz sił zbrojnych USA

Możliwość dokonywania siłom zbrojnym Stanów Zjednoczonych oraz wykonawcom kontraktowym tych sił zwrotu VAT z tytułu nabycia w Polsce towarów i usług przewiduje przygotowany w resorcie finansów...

02.09.2015

Wielu chętnych do budowy obwodnicy Kartuz

Zamówienia publiczne

Do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku wpłynęło aż dwanaście ofert potencjalnych wykonawców zainteresowanych budową obwodnicy Kartuz. Najniższą cenę zaoferowała spółka Strabag - informuje portal...

02.09.2015

Urzędy pracy mają pieniądze dla firm

Urzędy pracy dostały 600 milionów złotych do wydania jeszcze w 2015 r. na wsparcie zatrudnienia bezrobotnych. To szansa dla przedsiębiorców. Ale na skorzystanie z tych funduszy jest mało czasu.

02.09.2015

Owoce i warzywa zastąpią niezdrowe przekąski

1 września powraca program owoce i warzywa w szkole, który ma zmienić nawyki żywieniowe dzieci; wpisuje się on w akcję zdrowego w szkołach, w których zakazano sprzedaży w sklepikach śmieciowej...

02.09.2015

Istnieje szansa na piękniejsze pejzaże

Środowisko

Wchodząca w życie 11 września ustawa wprowadza obowiązek wykonania raz na 20 lat wojewódzkiego audytu krajobrazowego. I zmienia nieprzystające do rzeczywistości regulacje o parkach krajobrazowych.

02.09.2015

Lasy Państwowe nie są na sprzedaż

Środowisko

Lasy Państwowe nie będą prywatyzowane. Tak zakłada projekt nowelizacji ustawy o lasach. Został złożony przez posłów Platformy Obywatelskiej do laski marszałkowskiej.

02.09.2015