Ogromne zainteresowanie budową drogi S5

Zamówienia publiczne

GDDKiA zakończyła przyjmowanie wniosków w przetargu na projekt i budowę czterech kolejnych odcinków drogi ekspresowej S5 o całkowitej długości ponad 56 km. Łącznie wpłynęły wnioski od 24...

01.12.2014

MEN: dotacja na podręcznik idzie za uczniem

Gmina może zmienić wysokość dotacji na podręczniki określoną dla danej placówki, jeżeli liczba uczniów zmieni się w ciągu roku - poinformowało MENw komunikacie na swojej stronie internetowej.

01.12.2014

Karta zgonu: nowy wzór od 1 stycznia 2015 roku

Ministerstwo Zdrowia zaproponowało nowy wzór karty zgonu, która różni się wyglądem od obecnie obowiązującej oraz będzie wymagała uzyskania bardziej szczegółowych danych o zmarłej osobie.

01.12.2014

Pracownicy nadal boją się wypadków w pracy

Wyniki badań Koalicji Bezpieczni w Pracy wskazują, że mimo iż liczba wypadków w pracy maleje, statystyki wciąż są alarmujące. Aż 67 proc. zatrudnionych Polaków stwierdza, że charakter ich pracy wiąże...

01.12.2014

Podpisano umowę na budowę obwodnicy Wielunia

Zamówienia publiczne

GDDKiA podpisała kontrakt z konsorcjum spółek z grupy Strabag na budowę 13-kilometrowej obwodnicy Wielunia w ciągu DK nr 8. Wartość umowy to ponad 177 mln zł - poinformowała Dyrekcja, oddział Łódź.

01.12.2014
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski