– Od początku stycznia rodzice mogą składać wnioski o wyznaczenie terminu badań w celu oceny dojrzałości szkolnej. Obecnie wpłynęło 80 wniosków. Pierwsze diagnozy będą przeprowadzane w lutym – mówi "Rzeczpospolitej" Joanna Murat z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Lublinie.
Gdy badanie wykaże, że dziecko nie jest jeszcze gotowe na rozpoczecie nauki wydają opinię, która staje się podstawą odroczenia obowiązku szkolnego. Po zeszłorocznej noweli ustawy o systemie oświaty opinia prywatnego ośrodka ma taką samą ważność, jak wydana przez publiczną poradnię.

Pełnoletni uczeń sam wystąpi o opinię poradni>>

Możliwe jest też cofnięcie do zerówki dziecka, które rozpoczęło naukę w szkole, choć stosowane powinno być jedynie w ostateczności.
– To okrutne. Takie dziecko pomyśli sobie, że jest gorsze od rówieśników. Nieudany start może rzutować na całą edukację dziecka – uważa Ewa Ligięza ze Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lublinie.

Źródło: "Rzeczpospolita", stan z dnia 28 stycznia 2015 r.

Opinia poradni będzie obowiązywać krócej>>

Przed Szkołą. Poradnik dyrektora przedszkolaPolecamy: Przed Szkołą. Poradnik dyrektora przedszkola>>