Weszło w życie rozporządzenie w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (Dz. U. z 2015 r. poz. 54). W załącznikach określono tabele wynagrodzeń pracowników zajmujących poszczególne stanowiska. I tak:  pracownicy na stanowiskach pomocniczych, obsługi technicznej i gospodarczej mają zarabiać od 1,6 tys. zł do 2,9 tys. zł, na stanowiskach wspomagających – od 1,6 tys. zł do 5,2 tys. zł, na stanowiskach samodzielnych – od 1,8 tys. zł do 7 tys. zł. Stażysta zarobi natomiast od 1,6 do 2,4 tys. zł.

Źródło: Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (Dz. U. z 2015 r. poz. 54).

MF: oszczędności na pensjach sędziów pozwolą na podwyżki pracowników sądów>>