Spółki cywilnej nie trzeba rejestrować

Małe i średnie firmy

Osoby mające zamiar rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej dokonują wyboru formy prawnej jej prowadzenia. Decyzja o wyborze odpowiedniej formy powinna być podyktowana rozmiarami i...

04.03.2015

NIK o budowie terminalu LNG

Budownictwo

Z kontroli NIK wynika, że opóźnienia w uruchomieniu gazoportu w Świnoujściu wynikają przede wszystkim z faktu, że spółki GAZ-SYSTEM oraz PLNG, odpowiedzialne za kluczowe działania związane z tą...

04.03.2015

Unieważniono przetarg na gdańskie Centrum Leczenia Oparzeń

Zamówienia publiczne

Gdański Uniwersytet Medyczny unieważnił przetarg na budowę Centrum Leczenia Oparzeń, gdyż wszystkie złożone oferty przewyższały środki, jakimi dysponują władze uczelni. W efekcie wykonawcy nie ma a...

04.03.2015

Szykują się zmiany w urlopie ojcowskim

Minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział, że urlop ojcowski zostanie wydłużony. Ze względu na rosnąca poplularność resort chce ułatwiać korzystanie ojcom z tego...

04.03.2015

Szpitale nie chcą zatrudniać położnych

Brakuje miejsc pracy dla położnych. Szpitale nie chcą ich zatrudniać, gdyż nie mogą się one zajmować wszystkim pacjentami, mogą pracować tylko na ginekologii, położnictwie i na oddziale noworodkowym...

04.03.2015

Pełno błędów przy sprawdzaniu matur

Większość rektorów uczelni publicznych jest zdania, że egzamin maturalny, który zastąpił egzamin wstępny na uczelnię, nie jest miarodajnym potwierdzeniem wiedzy kandydatów na studia, pisze...

04.03.2015