"Wobec braku woli prowadzenia dialogu społecznego przez Minister Edukacji Narodowej i zerwania rozmów w sprawie podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli w 2016 r.– rozpocząć od 18 marca 2015 r. ogólnopolską akcję protestacyjną ZNP." - głosi uchwała podjęta przez Zarząd Główny ZNP. W ramach akcji protestacyjnej związkowcy chcą zorganizować 18 kwietnia 2015 r. w Warszawie ogólnopolską manifestację nauczycieli i pracowników edukacji.

Minister: podwyżki płac albo Karta Nauczyciela>>

Po raz ostatni płace zasadnicze nauczycieli wzrosły we wrześniu 2012 r. (w zależności od ich stopnia awansu zawodowego od 83 zł do 114 zł). W efekcie wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli wynosi brutto: stażysty - 2265 zł, nauczyciela kontraktowego - 2331 zł, nauczyciela mianowanego - 2647 zł, nauczyciela dyplomowanego - 3109 zł.

Oświatowa "S" zapowiada manifestację w Warszawie>>