Pierwsze postępowanie dotyczy dostawy i montażu trzynastu nowych, wyposażonych siłowni wiatrowych tego samego typu. Najkorzystniejszą okazała się oferta konsorcjum Gamesa Eolica (Hiszpania), Gamesa Wind Poland o wartości 25,87 mln euro, wobec budżetu zamawiającego w wysokości 107,62 mln zł.

O wyborze wykonawcy decydowała cena (5 proc.) oraz kryterium ekonomiczne (95 proc.). Czas trwania zamówienia to 12 miesięcy na realizację dostawy i montażu oraz 36 miesięcy na serwis.

Drugi przetarg obejmuje natomiast wykonanie robót w ramach realizacji pierwszego etapu Farmy Wiatrowej Parsówek. Tu zwycięska okazała się oferta konsorcjum Elektromontaż Wschód, Jarosław Czuwara o wartości 24,23 mln zł. O wygranej zadecydowało kryterium najniższej ceny.

Źródło: www.wnp.pl