Wstępnie około 24 mln zł na zabezpieczenie medyczne ŚDM

Samorząd terytorialny

Koszt zabezpieczenia medycznego pielgrzymów uczestniczących w Światowych Dniach Młodzieży oszacowano wstępnie na około 24 mln zł takie środki zostały przewidziane na ten cel w budżecie państwa...

21.01.2016

Czego oczekują klienci kancelarii podatkowych

Doradca podatkowy

Zmiany na rynku usług księgowych i doradczych oraz rosnące znaczenie elektronicznych form komunikacji znacząco wpłynęły na oczekiwania klientów kancelarii podatkowych. Możemy zaobserwować trzy trendy

21.01.2016

PiS oferuje opozycji 8 miejsc w TK

Najpierw Jarosław Kaczyński a potem Beata Szydło zaproponowali, by to opozycja wskazywała 8 z 15 sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Partie opozycyjne traktują tę zapowiedź jako niewiarygodną.

21.01.2016

Strasburg: adwokat mógł skrytykować sędziego

Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z 12 stycznia uznał, iż skazanie adwokata za krytykę sędziego, wyrażoną w piśmie procesowym w toku postępowania sądowego, stanowiło naruszenie prawa...

21.01.2016