W ramach projektu zakupiono sprzęt komputerowy wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem, rozbudowano i zmodernizowano infrastrukturę informatyczną oraz przeprowadzono szkolenia personelu.

Dzięki inwestycjom pacjenci uzyskają łatwiejszy dostęp do usług medycznych. Niezależnie od tego, w której przychodni będą chcieli się zarejestrować lub wykonać badania, po podaniu nr PESEL, lekarz uzyska dostęp do karty i historii ich choroby.

E-usługi i system elektronicznej dokumentacji dla pacjenta wprowadzono w Miejskim Centrum Medycznym „Śródmieście", Miejskiej Przychodni „Dąbrowa" oraz Centrum Medycznym im. dr L. Rydygiera. Środki na informatyzację Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi pozyskał z Unii Europejskiej.

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Dowiedz się więcej z książki
Finansowanie ochrony zdrowia. Wybrane zagadnienia \\\
    \\\\
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • \\\\
  • darmowa wysyłka od 50 zł
  • \\\
\\\
 

To kolejny etap realizacji projektu, w wyniku którego e-usługi będą dostępne we wszystkich miejskich przychodniach w Łodzi.  Termin realizacji projektu wyznaczono na koniec 2017 roku. W roku 2015 ma zostać zinformatyzowana połowa miejskich placówek.